Mensenrechten in de praktijk

Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
Editor(s):
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Reeks:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2016 | xvi + 306 blz.

Paperback
€ 66,-


ISBN 9789400007536

Inhoud

Mensenrechten in de praktijk onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk. Het EVRM maakt immers steeds meer deel uit van de nationale rechtsorde. De verschillende bijdragen reiken een aantal inzichten aan om de verdragsregels toe te passen in uw juridische dossiers.

Na een eerste algemene inleiding, waarin het EVRM en de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens praktisch worden toegelicht, komt in de volgende bijdragen de concrete toepassing van de verdragsregels in de verschillende rechtsdomeinen aan bod: gerechtelijk recht, tuchtrecht, verbintenissenrecht, strafrecht, sociaal recht en ondernemingsrecht.

Meer specifiek worden de volgende thema’s besproken:
- Procederen in Straatsburg: een terreinverkenning (Koen Lemmens)
- De invloed van artikel 6 EVRM op het burgerlijk proces (Beatrix Vanlerberghe)
- Het EVRM en de aspecten van het beroepsgeheim van de advocaat en de communicatie van de advocaat in de media (Edward Janssens)
- De invloed van het EVRM op het contractenrecht (Nathalie Van Leuven)
- Het aansprakelijkheidsrecht en de rechten van de mens (Stefan Somers)
- Ondernemingen en mensenrechten. Een stand van zaken (Charline Daelman)
- Rechten van verdediging tijdens het strafonderzoek en de regeling van de rechtspleging - Capita selecta (Patrick Waeterinckx en Catherine Van de Heyning)
- Mensenrechtelijke benadering van het gebruik van sociale media in de context van de arbeidsrelatie (Aline Van Bever)

Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2015-2016.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Procederen in Straatsburg: een terreinverkenning (p. 1)

De invloed van artikel 6 EVRM op het burgerlijk proces (p. 27)

Beatrix Vanlerberghe

Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en de aspecten van het beroepsgeheim van de advocaat en de communicatie van de advocaat in de media (p. 81)

Edward Janssens

De invloed van het EVRM op het contractenrecht (p. 103)

Nathalie Van Leuven

Het aansprakelijkheidsrecht en de rechten van de mens (p. 139)

Stefan Somers

Ondernemingen en mensenrechten. Een stand van zaken (p. 167)

Rechten van verdediging tijdens het strafonderzoek en de regeling van de rechtspleging - Capita Selecta (p. 219)

Patrick Waeterinckx, Catherine Van de Heyning

Mensenrechtelijke benadering van het gebruik van sociale media in de context van de arbeidsrelatie (p. 271)

Aline Van Bever

Over de reeks

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

Meer over deze reeks