Medische hulp bij voortplanting

Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, bevat een kritische analyse van de juridische regels die van toepassing zijn op een waaier van technieken die personen in staat stellen om een kind op de wereld te zetten. De technieken die aan bod komen, zijn kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie, geneesmiddelen om de vruchtbaarheid te verhogen en operaties om de vruchtbaarheid te verhogen. Het boek beschrijft de regels vanaf het ouderschapsplan tot na de geboorte van het kind.

Auteur(s):
Lina Oplinus
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
26
boek | verschenen | 1e editie
februari 2022 | 650 blz.

Hardback
€ 275,-


ISBN 9789400014619


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De mens is al millennia bezig met zijn (on)vruchtbaarheid. Sinds de geboorte van de eerste proefbuisbaby, Louise Brown, in 1978 draait het geneeskundige onderzoek naar manieren om de onvruchtbaarheid te remediëren op volle toeren en ondertussen zijn de eerste geboortes gemeld van kinderen na baarmoedertransplantaties of genetische manipulaties van het embryo. Het rechtswetenschappelijke onderzoek volgde deze tendens niet, hoewel de (nieuwe) technieken van medische hulp bij de voortplanting veel juridische vragen met zich meebrengen o.a.: kan een moeder een baarmoeder doneren aan haar dochter en wordt iemand de juridische ouder van het kind als er een beroep werd gedaan op donoren van zaadcellen, eicellen of embryo’s?

Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, biedt een antwoord op deze en vele andere vragen over technieken van medische hulp bij de voortplanting. Het bevat een kritische analyse van de juridische regels die van toepassing zijn op een waaier van technieken die personen in staat stellen om een kind op de wereld te zetten. De technieken die aan bod komen, zijn kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie, geneesmiddelen om de vruchtbaarheid te verhogen en operaties om de vruchtbaarheid te verhogen. Het boek beschrijft de regels vanaf het ouderschapsplan tot na de geboorte van het kind. Op die manier is het een onmisbaar standaardwerk voor de fertiliteitspraktijk en iedereen die met vruchtbaarheidsbehandelingen in aanraking komt.

Lina Oplinus (°1994) behaalde haar bachelordiploma na studies aan de KULAK (2012-2014) en de KU Leuven (2014-2015, magna cum laude). Daarna volgde ze de Onderzoeksmaster in de Rechten (2015-2017, magna cum laude). Lina was tussen oktober 2017 en september 2021 als doctoraatsonderzoeker verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, waar ze onderzoek voerde naar het Belgische juridische kader met betrekking tot medische hulp bij de voortplanting onder het promotorschap van professor Steven Lierman. Sinds oktober 2021 is ze als deeltijds praktijkassistent gezondheidsrecht verbonden aan het Leuven Centre for Public Law.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL 1. ONDERZOEKSOPZET

Hoofdstuk 1. Medisch begeleide voortplanting in de Belgische rechtsorde (p. 1)

Hoofdstuk 2. Geschiktheid van het juridische kader met betrekking tot medische hulp bij de voortplanting nting (p. 11)

Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen (p. 17)

Hoofdstuk 4. Methodologie (p. 19)

DEEL 2. ALGEMENE EN JURIDISCHE ACHTERGROND VAN KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN IN-VITRO FERTILISATIE

Hoofdstuk 1. Algemene achtergrond (p. 25)

Hoofdstuk 2. Juridische achtergrond (p. 135)

DEEL 3. TOEPASSELIJKE REGELS OP KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN IN-VITRO FERTILISATIE

Hoofdstuk 1. Voor de behandeling (p. 175)

Hoofdstuk 2. Gameten (p. 211)

Hoofdstuk 3. Bevruchting (p. 261)

Hoofdstuk 4. Na de bevruchting (p. 331)

Hoofdstuk 5. Afstamming na medisch begeleide voortplanting (p. 349)

Hoofdstuk 6. Andere gevolgen na de geboorte (p. 387)

DEEL 4. GENEESMIDDELEN EN REPRODUCTIEVE CHIRURGIE

Hoofdstuk 1. Geneesmiddelen (p. 421)

Hoofdstuk 2. Chirurgische ingrepen (p. 433)

DEEL 5. EVALUATIEVE CONCLUSIE

Hoofdstuk 1. Rechtszekerheid (p. 543)

Hoofdstuk 2. Bestendigheid (p. 547)

Hoofdstuk 3. Consistentie (p. 549)

Hoofdstuk 4. Coherentie (p. 551)

DEEL 6. AANBEVELINGEN

Hoofdstuk 1. Algemene aanbevelingen (p. 553)

Hoofdstuk 2. Specifieke aanbevelingen (p. 559)

DEEL 7. CONCLUSIE

Zeven fundamentele stellingen (p. 611)

Bijlage 1 (p. 623)

Trefwoordenregister (p. 625)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: