Medisch begeleide voortplanting

Dit werk bevat niet alleen een analyse van de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake MBV met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten, maar biedt ook inzicht in de medische praktijk van het UZ Gent en de rol van het ethisch comité in dit ziekenhuis.

Editor(s):
Sylvie Tack, Gerd Verschelden
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
februari 2014 | xvi + 232 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400004917


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek is het verslagboek van een studienamiddag over medisch begeleide voortplanting, georganiseerd door het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG) op 27 februari 2014.
Het GIG bundelt de expertise op het vlak van gezondheidsrecht die binnen de Universiteit Gent in diverse vakgroepen aanwezig is.
Dit boek is uniek door zijn multidisciplinaire karakter: vier juridische bijdragen worden zinvol aangevuld met een medisch perspectief en twee reflecties vanuit ethische hoek.
Dit werk bevat niet alleen een analyse van de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake MBV met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten, maar biedt ook inzicht in de medische praktijk van het UZ Gent en de rol van het ethisch comité in dit ziekenhuis.
De anonimiteit van de donor krijgt bijzondere aandacht.

Dit boek is bestemd voor iedereen die persoonlijk of professioneel met medisch begeleide voortplanting te maken heeft: zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen), advocaten en magistraten, maar ook ethici en niet het minst personen die zelf met vruchtbaarheidsproblemen kampen.

Met bijdragen van Marlies Eggermont, Gerd Verschelden, Sylvie Tack, Liesbet Pluym, Frank Vanderkerckhove, Guido Pennings en Tom Balthazar.

Inhoudsopgave

Deel I. De regelgeving rond MBV: een geïntegreerd overzicht

Deel II. Overzicht van rechtspraak inzake MBV (exclusief draagmoederschap)

Deel III. Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa

Deel IV. Juridische aspecten van draagmoederschap

Deel V. MBV in het UZ Gent: de praktijk in kaart

Deel VI. De anonimiteit van de gametendonor

Deel VII. De rol van het ethisch comité van het ziekenhuis bij knelpunten rond medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: