Medeverzekering & Herverzekering

14 december 2021
Webinars
€ 215,36 (incl. BTW)

14 december 2021 | Twee praktijkgerichte webinars inclusief het boek Medeverzekering

Tijdens deze lunchseminarie ‘Medeverzekering & Herverzekering’ worden twee uiteenzettingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. Zo worden de basisprincipes van medeverzekering en herverzekering besproken en zal men bijzondere aandacht besteden aan de praktische toepassing hiervan.


Sprekers

Dr. Tine Meurs, advocaat aan de Balie van Brussel, medewerker Insurance & Reinsurance Departement van Lydian.
Mr. Hugo Keulers, advocaat aan de Balie van Brussel en Hasselt en staat aan het hoofd van het Insurance & Reinsurance Departement van Lydian.


Doelgroep

Advocaten, verzekeringsjuristen, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten …

Programma

12u – 12u45
Medeverzekering: over leiden en lijden
dr. Tine Meurs

Tijdens het webinar gaat Tine in op de algemene kenmerken van medeverzekering als verzekeringstechniek en bespreekt zij de verschillen en gelijkenissen met aanverwante rechtsfiguren zoals verzekering in rangen, herverzekeringen en samenloop. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de figuur van de leidende verzekeraar en met name de omvang én beperkingen van zijn mandaat, of met andere woorden: wat een leidende verzekeraar lijden kan.

Er is een mogelijkheid tot vraagstelling.

12u45 – 13u30
Herverzekering in a nutshell
mr. Hugo Keulers

Tijdens het webinar zal Hugo de basisprincipes van de herverzekering uiteenzetten, waarbij onder meer de verschillende soorten herverzekeringsverdragen en hun concrete werking besproken worden. Tevens wordt ingegaan op bijzondere aandachtspunten voor de praktijk van Belgische verzekeraars en advocaten, zoals de draagwijdte en interpretatie van de herverzekeringsovereenkomst, de rol van de herverzekeraar bij schadegevallen, schadebeheer en ex gratia betalingen, alsook de procesvoering in het kader van herverzekering.

Er is een mogelijkheid tot vraagstelling.

Praktische informatie

DATUM

Dinsdagmiddag 14 december 2021 | Webinars | 12u00 – 13u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 1 standaardpunt
IBJ: erkenning in aanvraag
ITAA: erkend voor 1,5 uur categorie A
FSMA (Erkenning 500191 A): 1,5 punten bijscholing inzake verzekeringen
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien de webinars live gevolgd worden)


PRIJS

€ 185 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief bijhorend boek Medeverzekering t.w.v. 110 euro.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de webinars volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


MedeverzekeringMedeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot een ‘klassieke verzekering’ met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun deel. Medeverzekering komt vaak voor bij zeer grote risico’s, die ‘te groot’ zijn om door één enkele verzekeraar te worden gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld de brandverzekering van een industriële onderneming.

Hoewel de spreiding van het risico over meerdere verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft de betrokkenheid van verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt in dit boek is de vaststelling dat er naar Belgisch recht...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

14 december 2021 - Webinars

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00