Lichamelijke schade

Dit werk bevat een samenvatting van 125 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van 2020 tot medio 2022), in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.

Auteur(s):
Michel Sommerijns
Reeks:
Lichamelijke schade
Volume:
10
boek | verwacht | 10e editie
oktober 2022 | 300 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400015135Verschijnt 1 oktober 2022

Inhoud

Dit werk bevat een samenvatting van 125 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van 2020 tot medio 2022).
In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.
Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:
Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:
De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister. Ter ondersteuning is er ook een USB-stick achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.
Dit werk verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement, geniet een blijvende korting van 15%! Contacteer hiervoor mail@intersentia.be.
Michel Sommerijns is jurist (KU Leuven – 1976) en was ongeveer 40 jaar werkzaam als schadeonderhandelaar lichamelijke schade in opdracht van een verzekeraar. Hij is verbonden als lesgever aan Assuralia en geeft opleidingen bij Insert-Assuralia. Hij was ook al verschillende keren actief als ‘opleider letselschade’. Van zijn hand verschenen al verschillende artikels in gespecialiseerde vakliteratuur en een losbladige uitgave met rechtspraak over letselschade.
Met medewerking van Ilse Sommerijns, advocaat aan de balie van Leuven.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Lichamelijke schade‘Lichamelijke schade – repertorium rechtspraak’ verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement op deze (twee)jaarlijkse edities, geniet een blijvende korting van 15%.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: