Liberform

LiberformLiberform is een opleidingscentrum dat een opleidingspremie aanbiedt aan werkgevers/werknemers die onder het paritair comité 336 vallen.

We zijn trots te melden dat Intersentia met Liberform een samenwerking afsloot.
Hierdoor komen onze opleidingen in aanmerking voor de Liberform-premie omdat ze erkend zijn als onderdeel van de permanente opleiding.

Deze premie komt overeen met € 10,00 per uur per deelnemer met een maximum aan € 60,00 per dag, per opleiding, per deelnemer.

De premie die de deelnemer ontvangt via Liberform komt bovenop de eventuele aanvraag voor de KMO-portefeuille en kan bijgevolg gecumuleerd worden.


Wat moet u doen?

U onderneemt de volgende stappen wanneer u een premie wil aanvragen.

  1. U schrijft zich in voor een bepaalde opleiding. Kies uit het aanbod op www.intersentia.be/opleidingen.
  2. U neemt deel aan de opleiding en betaalt de factuur.
  3. U vraagt uw premie aan via de website via Liberform via https://www.liberform.be/nl-hoe. De factuur en het aanwezigheidsattest is noodzakelijk om de premie-aanvraag te vervolledigen.

Meer informatie over hoe uw premie aan te vragen: https://www.liberform.be/nl-hoe of mail naar premie@liberform.be.