Liber amicorum Wilfried Rauws

Prof. em. dr. Wilfried Rauws werd op 1 oktober 2021 toegelaten tot het emeritaat. Dit Liber amicorum huldigt de gewoon hoogleraar arbeidsrecht, een (academische) duizendpoot, die auteur is van talrijke hoogstaande wetenschappelijke publicaties. De verschillende bijdragen in dit Liber amicorum weerspiegelen het breed interesseveld van Wilfried Rauws.

Editor(s):
Koen Nevens, Kristof Salomez, Evelien Timbermont, Guido Van Limberghen
boek | verschenen | 1e editie
december 2021 | xxiv + 916 blz.

Hardback
€ 200,-


ISBN 9789400014183

Inhoud

Prof. em. dr. Wilfried Rauws werd op 1 oktober 2021 toegelaten tot het emeritaat. Dit Liber amicorum huldigt de gewoon hoogleraar arbeidsrecht, een (academische) duizendpoot met een breed interesseveld, die auteur is van talrijke hoogstaande wetenschappelijke publicaties. Verschillende bijdragen in dit Liber amicorum winden er geen doekjes om. Wilfried is zowel in het binnen- als buitenland een erg gewaardeerde collega. Zijn werk zal voor velen een bron van inspiratie blijven.

Het Liber amicorum bevat een zestigtal bijdragen, in volgende domeinen:
1. Kwalificatievraagstukken
2. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
3. Einde van de arbeidsovereenkomst
4. Welzijn en veiligheid op het werk
5. Collectief arbeidsrecht
6. Sociale zekerheid
7. Sociaal handhavings- en procesrecht
8. Grensoverschrijdende tewerkstelling

Prof. em. Dr. Wilfried Rauws was admitted to emeritus status on 1 October 2021. This Liber amicorum in honour of the full professor of labour law, an (academic) multi-talented person with a broad scope of interests and the author of numerous outstanding scientific publications. Several contributions in this Liber amicorum are quite forthright; Wilfried is a highly respected colleague both in Belgium and beyond. For many, his work will remain a great source of inspiration.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

1. Kwalificatievraagstukken (p. 1)

2. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (p. 123)

3. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 273)

4. Welzijn en veiligheid op het werk (p. 387)

5. Collectief arbeidsrecht (p. 485)

6. Sociale zekerheid (p. 619)

7. Sociaal handhavings- en procesrecht (p. 695)

8. Grensoverschrijdende tewerkstelling (p. 805)

9. Varia (p. 841)

Voorintekenlijst (p. 911)