Liber amicorum Hélène Casman

In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.


Editor(s):
Elisabeth Alofs, Koen Byttebier, André Michielsens, Alain-Laurent Verbeke
boek | verschenen | 1e editie
april 2013 | xxxiii + 550 blz.

Hardback
€ 119,- € 170,-


ISBN 9789400003545

Inhoud

In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman (° Antwerpen 1948) na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.

In het eigenlijke, wetenschappelijke Liber Amicorum hebben de editors zich uitdrukkelijk beperkt tot de disciplines die Hélène Casman zelf onderwezen heeft aan de VUB, de ULB en de UA: huwelijksvermogensrecht en erfrecht, personen- en familierecht, zakenrecht, evenals alle aspecten van het notarieel recht.

We wensen de lezer dan ook niet enkel veel studiegenot, maar ook veel leesgenot en boven alles: veel bewondering en verwondering!

Hélène Casman is een ware academica: een enthousiast professor en erudiet wetenschapper, maar ook sterk maatschappelijk betrokken.Het hier voorgestelde Liber Amicorum wil een afspiegeling zijn van Hélène Casmans grote ideeënrijkdom.

Met bijdragen van E. Alofs, A. Aydogan, J. Bael, R. Barbaix & N. Carette, S. Brouwers, K. Byttebier, P.-J. De Decker, C. Declerck, P. Delnoy, E. Dirix, R. Feltkamp, N. Gallus, N. Geelhand de Merxem, A. Heyvaert, R. Jansen, J.-L. Ledoux, Y.-H. Leleu, A. Michielsens, W. Pintens, M. Puelinckx-Coene, V. Sagaert, P. Senaeve, F. Tainmont, N. Torfs, A. Van Den Bossche, A.-L. Verbeke, G. Verschelden, J. Verstraete en A. Wylleman.

Inhoudsopgave

De functie van de uitkering na echtscheiding tussen gewezen echtgenoten vóór en na de wet van 27 april 2007. Van gemengd alimentair-indemnitair naar gemengd alimentair-compensatoir (p. 1)

Elisabeth Alofs

Het verkoopverbod tussen echtgenoten: méér dan een verkoopverbod tussen echtgenoten (p. 29)

Ayfer Aydogan

Grenzen aan de familiale vermogensplanning: het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking herbekeken (p. 49)

Het gewijzigde artikel 124 WLVO: drie vragen van de notaris (p. 75)

Renate Barbaix, Nicolas Carette

Alimentatieovereenkomsten: op glad ijs? (p. 91)

Steven Brouwers

De nieuwe regels inzake het verdelingsplan van de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereff eningsprocedure betreft (p. 113)

Koen Byttebier

Subrogatie binnen de rechtsfi guur van het fi deïcommis de residuo: poging tot ‘Casmanalyse’ (p. 135)

In moeders armen. Pleidooi voor een statuut van de thuisblijfmoeder (p. 153)

Charlotte Declerck

Nature et régime des droits du cohabitant légal dans la succession de son partenaire (p. 163)

Het algemene rechtsbeginsel: misdaad mag niet lonen (p. 183)

Eric Dirix

Een kredietinstelling, meerdere vermogens. Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds (p. 193)

Régine Feltkamp

La place de la convention dans le droit de la fi liation (p. 227)

Een “uitbreng” is geen schenking maar een huwelijksvoordeel. Weer een administratieve beslissing in strijd met de principes van het familiaal vermogensrecht (p. 237)

Wat de beweging in het personen- en familierecht van en na de Franse revolutionaire periode ons leert (p. 247)

Wie is een verkoper in de zin van de wet-Breyne? (p. 295)

Le juriste et le mathématicien (p. 311)

L’amour hors normes dans la Walkyrie (p. 323)

De notariële akte vanuit de verkeerde hoek (p. 341)

André Michielsens

Wilsverklaringen en patiëntenrechten (p. 351)

Walter Pintens

Hoe verouderd is ons erfrecht? (p. 367)

De zakelijke werking van de statuten in appartementsgebouwen (p. 383)

Vincent Sagaert

De weerslag van de toekenning tijdens de echtscheidingsprocedure van het uitsluitende genot van de gemeenschappelijke gezinswoning op de vereff ening-verdeling van de postcommunautaire onverdeeldheid (p. 397)

Patrick Senaeve

Pour la suppression de la réserve du conjoint survivant (p. 411)

Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht: een niet echt verwachte combinatie (p. 433)

Nan Torfs

Hoe wordt men notaris? Een vereenvoudiging van de weg naar een veeleisend openbaar ambt (p. 449)

A New Deal for Belgian Family Property Law (p. 461)

Alain-Laurent Verbeke

De nood aan evaluatie van de (poging tot) objectivering van kinderalimentatie (p. 495)

Gerd Verschelden

Levende fossielen in ons familiaal vermogensrecht (p. 515)

Johan Verstraete

Het appartementsrecht tussen zakenrecht en verbintenissen recht en op weg naar het rechtspersonenrecht (p. 527)

Annelies Wylleman

Ook interessant voor u: