Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid

Dit boek gaat na wie baat heeft bij besparingsmaatregelen, waarom besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg nodig zijn en in welke mate die richtlijnen verschillen van de klassieke zorgrichtlijnen.
De auteurs gaan na wat de impact is van zorgrichtlijnen en kostenbesparende richtlijnen op de medische aansprakelijkheid. Het boek eindigt met een aantal aanbevelingen voor de opstellers van kostenbesparende richtlijnen.


Auteur(s):
Stefaan Callens, Ilse Volbragt, Herman Nys
boek | verschenen | 1e editie
december 2006 | xvii + 283 blz.

Paperback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789050956017

Inhoud

In toenemende mate worden beroepsbeoefenaars en instellingen in de gezondheidszorg geconfronteerd met richtlijnen die tot doel hebben om kostenbesparend te werken. In tegenstelling tot de klassieke zorgrichtlijnen van beroepsgroepen zijn deze richtlijnen in wetgeving opgenomen en leidt de niet-naleving ervan tot sancties.
Tegelijkertijd dienen artsen en ziekenhuizen het recht op kwaliteitsvolle zorg te respecteren. Het respecteren van dit recht impliceert soms het afwijken van een zorgrichtlijn. De vraag is of die vaststelling nog opgaat voor kostenbesparende richtlijnen, die vooral besparingen nastreven en dwingend zijn voorgeschreven. Kunnen instellingen en beroepsbeoefenaars zich achter de richtlijnen verschuilen om hun aansprakelijkheid op het vlak van de verleende zorg te ontlopen? Kunnen patiënten vragen dat van de richtlijnen wordt afgeweken met het oog op het verlenen van kwaliteitsvolle zorg?
Deze vragen komen in dit boek aan bod.
Via een studie van de rechtsontwikkelingen in de buurlanden en in België gaat het boek na wie in principe baat heeft bij besparingsmaatregelen, waarom besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg en in het bijzonder kostenbesparende richtlijnen nodig zijn en in welke mate die richtlijnen verschillen van de klassieke zorgrichtlijnen.
Na een analyse van het recht op kwaliteitsvolle zorg gaan de auteurs na wat de impact is van zorgrichtlijnen en kostenbesparende richtlijnen op de medische aansprakelijkheid. Het boek eindigt met een aantal aanbevelingen voor de opstellers van kostenbesparende richtlijnen.
Dit boek richt zich tot beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, juristen, ziekenhuisbeheerders, ombudsdiensten, beleidsmakers en iedereen die van ver of dichtbij bij de gezondheidszorg betrokken is.

Stefaan Callens is professor gezondheidsrecht aan de KU Leuven (Centrum voor biomedische ethiek en recht) en advocaat te Brussel.
Ilse Volbragt is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor biomedische ethiek en recht (KU Leuven).
Herman Nys is gewoon hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven en consulent biolaw-UNESCO. Hij is tevens directeur van het Centrum voor biomedische ethiek en recht.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.