Koop - Gemeen recht

Koop – Gemeen recht bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Contractuele clausules
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
april 2016 | x + 532 blz.

Hardback
€ 125,-


ISBN 9789400006980


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Koop – Gemeen recht bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.


Inhoud
- Opties, Tom Gladinez
- E-commerce/verkoop op afstand, Evelyne Terryn
- Prijsbepalings- en aanpassingsclausules, Aloïs Van Oevelen
- Voorwerp en omvang van de leveringsplicht, Lien Bellinck, Vincent Sagaert en Alexis Lemmerling
- Risico en eigendomsoverdracht, Julie del Corral
- Betaling: tijdstip en wijze, Reinhard Steennot en Diederik Bruloot
- Leveringswijze, Julie del Corral
- Kwijting, Stefan Rutten
- Opschortingsclausules, Michiel Vanwynsberghe
- Garantieclausules, Sanne Vandemaele
- Vrijwaring wegens uitwinning, Pieter Brulez
- Ontbindingsclausules, Floris Parrein
- Prijsverminderingclausules, Sanne Jansen
- Levensverzekering als waarborg voor krediet: overdracht van rechten, Melissa Thirion

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Opties (p. 1)

Tom Gladinez

Verkoop op afstand aan consumenten (p. 47)

Evelyne Terryn

Prijsbepalings- en prijsaanpassingsclausules (p. 91)

Aloïs Van Oevelen

Voorwerp en omvang van de leveringsplicht (p. 113)

Vincent Sagaert

Risico- en eigendomsoverdracht (p. 165)

Julie del Corral

Betalingsclausules (p. 207)

Reinhard Steennot, Diederik Bruloot

Leveringswijze (p. 243)

Julie del Corral

Kwijting (p. 275)

Stefan Rutten

Opschortingsclausules (p. 289)

Garantieclausules (p. 327)

Bernard Tilleman

Vrijwaring wegens uitwinning (p. 381)

Pieter Brulez

Ontbindingsclausules (p. 427)

Prijsverminderingsclausules (p. 459)

Sanne Jansen

Levensverzekering als waarborg voor een krediet: overdracht van rechten (p. 499)

Lexicon (p. 521)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Lexicon (p. 521)

Over de reeks

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: