Koop en aanneming: faux amis?

In dit boek geeft de auteur een diepgaande analyse van de koop- en de aannemingsovereenkomst. In het eerste deel van het boek wordt het conceptuele verschil tussen de koop- en de aannemingsovereenkomst duidelijk gesteld, aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk.
Auteur(s):
Pieter Brulez
boek | verschenen | 1e editie
november 2015 | xxviii + 858 blz.

Hardback
€ 112,- € 160,-


ISBN 9789400006652

Inhoud

In dit boek geeft de auteur een diepgaande analyse van de koop- en de aannemingsovereenkomst. De twee overeenkomsten zijn elkaars economische tegenhanger geworden en worden in het Belgische en het Franse contractenrecht door heel andere regels beheerst. Die onderscheiden staan echter steeds meer onder druk. De vraag rijst dan ook of de materieelrechtelijke verschillen tussen koop en aanneming houdbaar blijven.

Echter, de grens tussen koop en aanneming is geen scherpe maar een vage en evolutieve grens. In het eerste deel van het boek wordt daarom eerst het conceptuele verschil tussen de koop- en de aannemingsovereenkomst duidelijk gesteld, aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de koop van toekomstige goederen. Deze rechtsfiguur is op het eerste gezicht immers moeilijk te verenigen met een strak onderscheid tussen koop en aanneming.

In de volgende delen wordt systematisch ingegaan op de materieelrechtelijke verschillen tussen beide contracten: verschillen op het vlak van de omschrijving en de wijziging van het voorwerp van de overeenkomst en van de prijs, verschillen op het vlak van de impact van de persoon van de prestatieschuldenaar op de uitvoeringsfase en de beëindigingsfase van de overeenkomsten, verschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid en de risicoverdeling en verschillen inzake plaats en tijdstip van levering, etc. Deze verschillen worden telkens opnieuw getoetst aan het conceptuele verschil tussen koop en aanneming en worden op hun bestaansreden bevraagd.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

INLEIDEND GEDEELTE (p. 1)

DEEL I. CONCEPTUEEL ONDERSCHEID TUSSEN KOOP- EN DIENSTEN OVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Ontstaan van de huidige tegenstelling tussen koop- en dienstenovereenkomst (p. 17)

Hoofdstuk II. Criterium van onderscheid tussen koop- en dienstenovereenkomsten (p. 51)

Hoofdstuk III. Tussentijds besluit (p. 127)

DEEL II. IMPACT BELANG PRESTATIE SCHULDEISER OP VOORTGANG VAN DE OVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Precisering van het voorwerp van de overeenkomst in de uitvoeringsfase (p. 131)

Hoofdstuk II. Invulling van de prijs: tendens naar flexibiliteit (p. 213)

Hoofdstuk III. Wijziging van de overeenkomst in de uitvoeringsfase (p. 245)

Hoofdstuk IV. (Eenzijdige) beëindiging van de overeenkomst ‘ad nutum’ door de prestatieschuldeiser (p. 299)

Hoofdstuk V. Tussentijds besluit: pleidooi voor dialoogmodel (p. 355)

DEEL III. IMPACT PERSOON VAN PRESTATIESCHULDENAAR OP UITVOERINGSFASE

Hoofdstuk I. Impact op uitvoering overeenkomst (p. 359)

Hoofdstuk II. Reële executie bij niet-nakoming (p. 401)

Hoofdstuk III. Tussentijds besluit (p. 419)

DEEL IV. IMPACT OP AANSPRAKELIJKHEID EN RISICOVERDELING

Hoofdstuk I. Aansprakelijkheid voor (verborgen) tekortkomingen van geleverde goederen of diensten (p. 421)

Hoofdstuk II. Aansprakelijkheid wegens uitwinning (p. 609)

Hoofdstuk III. Ogenblik van eigendoms- en risico-overdracht (p. 617)

Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid bij opeenvolgende en samenhangende rechtsverhoudingen (p. 655)

DEEL V. LEVERING

DEEL VI. MISKENNING VAN DE WAARDE VAN DIENSTEN

BESLUIT (p. 755)

Verkorte bibliografie (p. 781)

Trefwoordenregister (p. 851)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Verkorte bibliografie (p. 781)
Trefwoordenregister (p. 851)

Ook interessant voor u: