Koop - Aandelen

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Contractuele clausules
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
juni 2016 | x + 436 blz.

Hardback
€ 122,50 € 175,-


ISBN 9789400003101


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Opties, Tom Gladinez
Prijs en prijsaanpassing, Tom Boedts en Ellen Lefever
Voorwerp van overdracht, Joris De Wolf
Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen, Sigrid Ververken
Tijdstip en voorwaarden van de overdracht, Filip Jenné en Peter Vandendriessche
Vrijwaring en schadeloosstelling, Maxime Monard
Post-closingverbintenissen en -formaliteiten, Filip Jenné en Erik Voets
Fiscale clausules, Henk Verstraete en Steven Peeters
Postcontractuele clausules, Thijs Vancoppernolle

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Aandelenopties (p. 1)

Tom Gladinez

Prijs en prijsaanpassingen (p. 47)

Voorwerp van overdracht (p. 121)

Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen (p. 135)

Sigrid Ververken

Tijdstip en voorwaarden van overdracht (p. 197)

Vrijwaring en procedure voor vergoeding bij overdracht van aandelen (p. 243)

Post-closing-verbintenissen en-formaliteiten (p. 303)

Fiscale clausules: enkele aandachtspunten (p. 349)

Postcontractuele clausules (p. 367)

Thijs Vancoppernolle

Lexicon (p. 425)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Lexicon (p. 425)

Over de reeks

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: