Knelpunten Verkoop onroerend goed


Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden, geregeld weerkerende discussies en belangrijke knelpunten. Drie gezaghebbende auteurs analyseren daarom in dit handige boek frequent voorkomende problemen met betrekking tot deze vastgoedtransactie.
Editor(s):
Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
februari 2007 | viii + 125 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050954891


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden, geregeld weerkerende discussies en belangrijke knelpunten. Drie gezaghebbende auteurs analyseren daarom in dit handige boek frequent voorkomende problemen met betrekking tot deze vastgoedtransactie.
Prof. Bernard Tilleman bespreekt in een uitvoerige bijdrage de problematiek van de vrijwaring voor verborgen gebreken bij de verkoop van een onroerend goed. De implicaties van de aankoop van een onroerend goed op het vruchtgebruik en de blote eigendom worden op een minutieuze wijze in kaart gebracht door Prof. Hélène Casman. Ze geeft daarbij een praktische commentaar op een aantal clausules die vaak in notariële akten voorkomen. Notaris Bart Van Opstal geeft in zijn bijdrage een antwoord op de meest voorkomende vragen die gerezen zijn sinds de invoering van de Vlaamse voorkooprechten.

Met bijdragen van H. Casman, B. van Opstal en B. Tilleman.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij Contract & Vermogen Onderzoeksalliantie aan de KU Leuven & KULAK.Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED (p. 1)

Bernard Tilleman

AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED: VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE EIGENDOM. ZEVEN AANDACHTSPUNTEN (p. 59)

Hélène Casman

KNELPUNTEN VLAAMSE VOORKOOPRECHTEN (p. 87)

BIJLAGE . DECREET NATUURBEHOUD (p. 119)

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: