Knelpunten Vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect

Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten met betrekking tot de vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect.
Editor(s):
Nicolas Carette, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
september 2011 | x + 138 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400002487


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek is het negende in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten met betrekking tot de vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect.
In de eerste bijdrage bespreken Dirk Meulemans, Kristel Vrijghem en Guy Van Hese het juridische statuut van de architect, de vastgoedpromotor en geven ze nu al inzicht in de komende invoering van een titelbescherming en (beperkte) plichtenleer voor de vastgoedexpert.
In de tweede bijdrage buigen Benoît Kohl en Maarten Somers zich over de bouwpromotieovereenkomst. Ruime aandacht gaat onder meer naar knelpunten van de aansprakelijkheid van de bouwpromotor, en de eventuele rechtstreekse aanspreekmogelijkheid van de klant tegenover een door de promotor ingeschakelde aannemer en architect.
Tot slot onderzoekt Pieter Brulez nauwgezet heel wat knelpunten van de architectenovereenkomst. Een belangrijke plaats komt toe aan de onrechtmatige bedingenleer – en de daarmee gepaard gaande beperkingen aan de contractvrijheid – en de bijzondere impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof op dit leerstuk.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.


Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

Juridisch statuut van de architect, de vastgoedpromotor en de vastgoedexpert (p. 1)

Knelpunten bouwpromotie overeenkomst (p. 57)

Knelpunten architecten overeenkomst (p. 85)

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: