Knelpunten Huurrecht - Tien perspectieven

In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
Editor(s):
Alain-Laurent Verbeke, Pieter Brulez
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
10
boek | verschenen | 1e editie
april 2012 | xviii + 342 blz.

Hardback
€ 63,- € 90,-


ISBN 9789400003088


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Als thema voor het tiende nummer in de reeks werd gekozen voor Knelpunten huurrecht – Tien perspectieven. Hiermee keert de reeks terug naar de allereerste editie van de studiedag in 2003, doch ditmaal wordt het huurrecht meer intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers geen op zichzelf staande rechtsfiguur, maar is innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht. Elke bijdrage in dit boek focust dan ook op een aantal knelpunten die zich bevinden pal op het kruispunt van het huurrecht met een andere rechtstak. Komen achtereenvolgens aan bod: bewijsrechtelijke knelpunten, knelpunten in het kader van het familiaal vermogensrecht, bijzondere knelpunten voor vrije beroepers, administratieve knelpunten naar aanleiding van de overdracht van een verhuurd goed, zakenrechtelijke knelpunten, knelpunten in het kader van het insolventie- en faillissementsrecht, knelpunten in het licht van het discriminatiebeginsel, fiscale knelpunten en bijzondere knelpunten bij de verhuur van tweede verblijven.

Editors - Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Knelpunten bewijs en geldigheid van de mondelinge huurovereenkomst (p. 1)

Joris Swennen

Knelpunten op het kruispunt van het huurrecht en het familiaal vermogensrecht (p. 37)

Indra Arteschene

Knelpunten voor vrije beroepers in het huurrecht (p. 95)

Knelpunten informatie- en adviesplichten bij overdracht van een gehuurd goed (p. 123)

Knelpunten huur en goederenrecht (p. 143)

Nicolas Carette

Knelpunten huurwaarborg en uithuiszettingen (p. 175)

Diewertje Castelein

Knelpunten huur- en faillissementsrecht (p. 219)

Bronnen van verbod op discriminatie bij particuliere huur (p. 253)

Knelpunten op het kruispunt van het huurrecht en het fiscaal recht (p. 269)

Pieter Brulez

Knelpunten verhuur van studentenkamers, vakantie woningen, tweede verblijven en gemeubelde appartementen op korte termijn (p. 303)

Nele Hoekx

Recente bibliografie huur (2000-2012) (p. 333)

Overzicht 10 jaar Knelpunten (p. 339)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Recente bibliografie huur (2000-2012) (p. 333)
Overzicht 10 jaar Knelpunten (p. 339)

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: