Knelpunten Huur

Het voorliggend boek biedt een analyse van tientallen knelpunten rond gemene huur, woninghuur, sociale huur en handelshuur.

Auteur(s):
Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
april 2003 | xiii + 118 blz.

Paperback
€ 28,- € 40,-


ISBN 9789050953047


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Reeks - Knelpunten Contractenrecht
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd.
De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Boek - Knelpunten Huur
Het voorliggend boek is het eerste nummer in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van tientallen knelpunten rond gemene huur, woninghuur, sociale huur en handelshuur.
Vijf specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Aloïs Van Oevelen, Maarten Dambre, Bernard Hubeau, Jan Byttebier, Alain Verbeke. Aldus biedt dit boek een schat aan praktische informatie voor elke jurist of eender welke professional die met huurzaken bezig is.

Editor - Alain Verbeke
De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de K.U.Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Tevens is hij advocaat-vennoot bij Laga & Philippe te Brussel.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

KNELPUNTEN GEMENE HUUR (p. 1)

Aloïs Van Oevelen

KNELPUNTEN WONINGHUUR (p. 21)

KNELPUNTEN SOCIALE HUUR (p. 53)

Bernard Hubeau

KNELPUNTEN HANDELSHUUR (p. 95)

Alain Laurent Verbeke

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: