Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen

In dit boek wordt een grondige evaluatie gemaakt van drie belangrijke hervormingen die in 2006-2007 werden doorgevoerd in het familierecht, namelijk de wet van 18 juli 2006, de wet van 1 juli 2006 en de wet van 27 april 2007.
Editor(s):
Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden, Hilde Vanbockrijck, Sven Eggermont
boek | verschenen | 1e editie
januari 2009 | xvii + 240 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789050958691

Inhoud

In dit boek wordt een grondige evaluatie gemaakt van drie belangrijke hervormingen die in 2006-2007 werden doorgevoerd in het familierecht, namelijk:
- de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeeld verblijf van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake verblijf van het kind, in werking getreden op 14 september 2006;
- de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, gewijzigd door een hoofdstuk van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), in werking getreden op 1 juli 2007;
- de wet van 27 april 2007 tot hervorming van de echtscheiding, in werking getreden op 1 september 2007.
De toepassing van het radicaal hervormde echtscheidingsrecht heeft in de rechtspraktijk vele vragen doen rijzen. In een eerste bijdrage worden diverse knelpunten van materieel recht en van procesrecht inzake de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en de echtscheiding door onderlinge toestemming behandeld.
Een afzonderlijke bijdrage wordt gewijd aan het overgangsrecht van de wet van 27 april 2007, zonder twijfel het meest controversiële onderdeel van de hervorming van de echtscheiding.
De toepassing van het door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006 hervormde afstammingsrecht veroorzaakte een minder uitgesproken beroering in juridische middens, maar dit belet niet dat er ook omtrent deze hervorming diverse onduidelijkheden werden gesignaleerd.
Na meer dan twee jaar ervaring met de wet van 18 juli 2006 inzake het verblijfsco-ouderschap, die tevens nieuwe regels bracht inzake de tenuitvoerlegging en de handhaving bij niet-naleving van verblijfs- en omgangsregelingen, was de tijd rijp om ook de toepassing van deze belangrijke innovaties in de rechtspraak onder de loep te nemen.
Met deze publicatie wordt beoogd, in het bijzonder op basis van een kritische analyse van talrijke al dan niet gepubliceerde vonnissen en arresten, al degenen die betrokken zijn bij de toepassing van de geëvalueerde wetten een antwoord te bieden op de vragen die in de praktijk zijn gerezen, minstens een referentiekader aan te reiken voor de benadering van de vele betwiste problemen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: