Knelpunten Dienstencontracten

Het belang en de impact van dienstencontracten voor de dagelijkse juridische praktijk valt moeilijk te onderschatten. Vier gezaghebbende auteurs hebben daarom talloze knelpunten op een rij gezet rond alle
mogelijke aspecten van dienstencontracten.
Auteur(s):
Alain-Laurent Verbeke, Bernard Tilleman
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
januari 2007 | xi + 194 blz.

Paperback
€ 57,-


ISBN 9789050956314


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Reeks - Knelpunten Contractenrecht
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd.
De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Boek - Knelpunten Dienstencontracten
Het belang en de impact van dienstencontracten voor de dagelijkse juridische praktijk valt moeilijk te onderschatten. Vier gezaghebbende auteurs hebben daarom talloze knelpunten op een rij gezet rond alle mogelijke aspecten van dienstencontracten.
Mr. Wim Goossens behandelt zeer concrete en praktische problemen met betrekking tot de aanneming van werk. Prof. Paul Alain Foriers staat stil bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake lastgeving, terwijl de kosteloze dienstencontracten door Prof. Patrick Wéry in een ruimer kader worden geplaatst, waarna hij een aantal specifieke vragen beantwoordt. In een uitvoerige bijdrage bespreekt Prof. Bernard Tilleman tot slot de nieuwste evoluties op het vlak van het sekwester.

Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke
De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij Contract & Vermogen Onderzoeksalliantie aan de K.U. Leuven & KULAK.
Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg en advocaat bij GREENILLE te Brussel.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

KNELPUNTEN – AANNEMING VAN WERK (p. 1)

LE MANDAT – DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (p. 31)

LES CONTRATS DE SERVICES GRATUITS (p. 59)

SEKWESTER (p. 97)

Bernard Tilleman

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: