Klant is koning

Vanessa Foncke illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de trend naar meer wetgeving op maat. Zij gaat vervolgens op onderzoek of meer wetgeving op maat wel haalbaar en wenselijk is, in het bijzonder gelet op de omstandigheden waarin onze Belgische wetgeving thans tot stand komt en de omstandigheden waarin door de gerechtelijke macht op de naleving daarvan wordt toegezien.
Auteur(s):
Vanessa Foncke
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2016 | vi + 26 blz.

Paperback
€ 14,- € 20,-


ISBN 9789400008083

Inhoud

Kan het Belgische recht als rechtvaardig worden beschouwd? Moet dit in de eerste plaats voor rechtvaardigheid staan? En wat is rechtvaardigheid? Die vragen zijn even oud als het recht zelf. In de vijfde eeuw voor Christus bundelde de Griekse schrijver Sophocles die vragen samen in de tragedie van Antigone waarin de strijd tussen het individuele geweten en de wetten van koning Kreoon op de spits werd gedreven. Ook vandaag blijven die vragen bijzonder relevant in een zich steeds meer individualiserende maatschappij waarin de invulling van de notie rechtvaardigheid zich ook steeds individualistischer aandient en wat wordt veruiterlijkt door een vraag naar meer wetgeving op maat. Vanessa Foncke illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de trend naar meer wetgeving op maat. Zij gaat vervolgens op onderzoek of meer wetgeving op maat wel haalbaar en wenselijk is, in het bijzonder gelet op de omstandigheden waarin onze Belgische wetgeving thans tot stand komt en de omstandigheden waarin door de gerechtelijke macht op de naleving daarvan wordt toegezien. Tot slot rijst de vraag naar de maatschappelijke impact en kostprijs van meer wetgeving op maat. Rechtvaardig recht als een contradictio in terminis?

Inhoudsopgave

Hoofdstuk (p. 1)

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: