Kinderen zonder papieren: feiten en rechten

In deze publicatie komen verschillende aspecten van de feitelijke en de juridische toestand van kinderen zonder papieren aan bod.
Editor(s):
Christiane Timmerman, Wouter Vandenhole, Dirk Vanheule
boek | verschenen | 1e editie
juli 2009 | xi + 130 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050959377

Inhoud

Migratie is van alle tijden, net als pogingen van staten om migratie te controleren. Staten mogen dan wel de macht genieten om te bepalen wie ze op hun grondgebied toelaten, maar ze kunnen dat niet zonder meer naar eigen goeddunken. In het bijzonder wanneer migratie van kinderen in het geding is, legt het recht van de kinderrechten en de mensenrechten minstens een ondergrens op van minimaal te respecteren regels.
In deze publicatie komen verschillende aspecten van de feitelijke en de juridische toestand van kinderen zonder papieren aan bod. Voor het eerst worden op systematische wijze – vaak slechts partieel voorhanden zijnde – kwantitatieve gegevens over kinderen zonder papieren in Vlaanderen verzameld.
Vervolgens wordt ook de huidige kennis over het welbevinden van die kinderen in kaart gebracht.
Ten slotte wordt een kinderrechtelijke en mensenrechtelijke analyse ondernomen van één specifiek maar zeer ingrijpend aspect van de behandeling van minderjarige vreemdelingen, namelijk de vrijheidsberoving in toepassing van de verblijfswetgeving.

Dit boek is de vrucht van een geslaagde samenwerking tussen enerzijds het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) en anderzijds de UNICEF-leerstoel kinderrechten, beide verbonden aan de Universiteit Antwerpen.


“Het onderhavige boek heeft de verdienste op een bevattelijke en begrijpbare wijze een moeilijk onderwerp te benaderen”.

Katrien Herbots over Kinderen zonder papieren in Rechtskundig Weekblad jrg. 74 nr. 26

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.