Juridische aanpak van problemen rond opvoeding

In dit boek wordt het juridisch kader geschetst om hulp te bieden aan kinderen in problematische opvoedingssituaties. Achtereenvolgens geeft de auteur een overzicht van de waarborgen die de minderjarige in een crisissituatie kan doen gelden, komt de vrijwillige hulpverlening aan bod, wordt de procedure ontleed voor minderjarigen die onder toezicht komen van de jeugdrechter en leest men een overzicht van maatregelen tegen de ouders.
Auteur(s):
Bart De Smet
boek | verschenen | 1e editie
september 2008 | xvii + 179 blz.

Paperback
€ 31,50 € 45,-


ISBN 9789050958264

Inhoud

Vele kinderen staan onder toezicht van de jeugdrechter zonder dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd. Het gaat om kinderen met problemen (bv. slachtoffers van mishandeling, kinderen in een vechtscheiding) of probleemkinderen (onbuigzame jongeren, spijbelaars).
In dit boek wordt het juridisch kader geschetst om hulp te bieden aan kinderen in problematische opvoedingssituaties.
Eerst geeft de auteur een overzicht van de waarborgen die de minderjarige in een crisissituatie kan doen gelden, zoals kinderrechten en integrale jeugdhulp. Vervolgens komt de vrijwillige hulpverlening aan bod, georganiseerd door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en de Bemiddelingscommissie. Daarna wordt de procedure ontleed voor minderjarigen die onder toezicht komen van de jeugdrechter.
Voor bepaalde soorten jongeren met problemen bestaan aparte procedures, die eveneens worden toegelicht (bv. dwangopname van geesteszieke jongeren). Het geheel wordt afgerond met een overzicht van maatregelen tegen de ouders. De auteur verzamelde recente informatie en bespreekt het Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand.

Bart De Smet (°1969) is doctor in de rechten op proefschrift (1996) en was 8 jaar wetenschappelijk medewerker van prof. dr. Chris Van Den Wyngaert (UA). Sinds april 2001 is hij verbonden aan het parket Antwerpen als substituut. De auteur doceerde vergelijkend strafprocesrecht aan de Universiteit van Luik (1998-2000) en is hoofddocent van het vak jeugdbeschermingsrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: