Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español - neerlandés

Dit is de professionele editie met in tijd onbeperkte toegang tot de elektronische database.

Dit woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen, ondernemingen en bedrijven, van hun oprichting tot hun ontbinding.

Este Diccionario jurídico español-neerlandés se basa en un corpus de estatutos belgas y españoles, y consta de dos partes inseparablemente ligadas entre sí: el diccionario en papel y la base de datos subyacente. Se tiene acceso a la base de datos mediante el código único. Se trata, en primer lugar, de una obra terminográfica sobre terminología jurídica, cuyo principal propósito es ser una obra de consulta para el traductor jurídico del español al neerlandés, o al revés.


Auteur(s):
Patricia Vanden Bulcke, Carine De Groote
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2017 | xxii + 410 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400008489

Inhoud

Het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español-neerlandés is gebaseerd op een corpus van Belgische en Spaanse statuten, en bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: het woordenboek op papier en de onderliggende elektronische database.

Het woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingen, van hun oprichting tot hun ontbinding.
Bijkomend bevat het boek heel wat termen die vallen onder de noemer ‘algemene juridische terminologie’, met termen als ‘akte’, ‘volmacht’, ‘recht’, ‘geheimhoudingsplicht’ of verbindingseenheden zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’, ‘bij gebreke van’ enz.

De vertaler vindt in het boek een uniek instrument voor de vertaling van juridische teksten in het ondernemingsrecht.

De unieke code in het boek geeft de gebruiker onbeperkte toegang tot de elektronische databank.
Vooraan in dit boek, op p. iv, staat een activatiecode die toegang geeft tot de bijbehorende databank. Die webapplicatie kan pas gebruikt worden als de account is geactiveerd. Om uw account te activeren surft u naar https://jurigent.ugent.be/activate/ en vult u de bijgeleverde activatiecode uit het boek in, samen met een e-mailadres.


Este Diccionario jurídico español-neerlandés/ Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans se basa en un corpus de estatutos belgas y españoles, y consta de dos partes inseparablemente ligadas entre sí: el diccionario en papel y la base de datos subyacente. Se tiene acceso a la base de datos mediante el código único. Se trata, en primer lugar, de una obra terminográfica sobre terminología jurídica, cuyo principal propósito es ser una obra de consulta para el traductor jurídico del español al neerlandés, o al revés.

La terminología seleccionada cubre el dominio del derecho comercial, es decir, el derecho concerniente a personas jurídicas y empresas, de su constitución a su disolución. Adicionalmente, se recogen en el diccionario muchas unidades que pueden llamarse, sea, ‘jurídicas generales’, como p.ej. ‘escritura’, ‘poder’, ‘derecho’, ‘deber de secreto’, sea, ‘unidades que enlazan con un término jurídico’, como p.ej. ‘de conformidad con’, ‘respecto de’, ‘en defecto de’, etc.

Este libro es un instrumento único para el traductor de textos jurídicos relacionados con el derecho de empresas.

Acceso a la versión electrónica

En este libro figura un código de activación que da acceso al sitio web complementario al diccionario. A este sitio se tendrá acceso solo después de activar la cuenta. Entrar en https://jurigent.ugent.be/activate/ y rellenar el código de activación además de una dirección de correo electrónico.

Inhoudsopgave

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


A-B (p. 1)

Ook interessant voor u: