JPB

Dit Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg omvat bijdragen uit het vennootschapsrecht, de acquisitiepraktijk, het financieel recht, corporate governance en de huidige tendensen in de internationale advocatuur. Deze thema’s illustreren de veelzijdige interesses van Jean-Pierre Blumberg en de dankbaarheid van zijn vrienden dat ze hem hebben mogen ontmoeten op hun levenspad.

Editor(s):
Robby Houben, Nico Goossens, Charles-Antoine Leunen
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2021 | xlvi + 690 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789400013841

Inhoud

Op 4 oktober 2020 overleed Jean-Pierre Blumberg op de leeftijd van 63 jaar. Om deze unieke man hulde te brengen, hebben zijn vrienden en confraters besloten postuum een vriendenboek aan zijn nabestaanden aan te bieden.
Jean-Pierre Blumberg was gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en werd vooral bekend door zijn bijdrage aan overnamedossiers en beursnoteringen. Die bijdrage bestond niet alleen in juridisch-technische expertise, hoewel hij aandacht voor het detail en correct juridisch taalgebruik van groot belang vond. Cliënten droegen Jean-Pierre op handen omdat ze er het volle vertrouwen in hadden dat deze stijlvolle, gecultiveerde en belezen man een haarscherpe analyse van de situatie zou maken en zijn uitzonderlijke intelligentie en tact zou aanwenden om een akkoord te smeden dat door iedereen gedragen werd. Ook bij zijn tegenstrevers en confraters was Jean-Pierre graag gezien omdat hij rust uitstraalde, steeds luisterbereid was, goedgeluimd en met een fijne zin voor humor de spanning van onderhandelingen kon verlichten.
De dossiers waarvan hij de titularis was, begonnen met de initialen ‘JPB’, wat dan ook een evidente titel werd voor dit liber amicorum.
Hij was een heraut van vernieuwing en internationalisering in de advocatuur. Maandenlange delicate onderhandelingen, veel diplomatie en rustige overtuigingskracht in de wetenschap dat een elegant vergelijk alle partijen iets gunt, resulteerden uiteindelijk in de fusie van het Belgisch-Luxemburgse kantoor De Bandt met het Britse topkantoor Linklaters. Dankzij dit huzarenstuk oogstte hij zoveel respect in internationale middens dat hij jarenlang een leidende rol zou opnemen in de bestuursorganen van Linklaters.
Het is typerend voor zijn brede interesse dat hij jarenlang aan de Universiteit Antwerpen bleef doceren, nochtans vaak moeilijk te combineren met zijn drukke bezigheden.

Dit Liber amicorum omvat bijdragen uit het vennootschapsrecht, de acquisitiepraktijk, het financieel recht, corporate governance en de huidige tendensen in de internationale advocatuur. Deze thema’s illustreren de veelzijdige interesses van Jean-Pierre Blumberg en de dankbaarheid van zijn vrienden dat ze hem hebben mogen ontmoeten op hun levenspad.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)