Jongeren & recht

Dit boek behandelt niet alleen de klassieke thema’s zoals het ouderlijk gezag en de voogdij, de aansprakelijkheid van de ouders en andere toezichthouders (evenals de verzekering daarvan), de procedures voor de jeugdrechtbank, de alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling en de jeugdbescherming komen hierbij uitgebreid aan bod, maar ook de minderjarigen in de sociale zekerheid (kinderbijslag, OCMW, gevolgen van de ontzetting uit het ouderlijk gezag), de directe werking van het Kinderrechtenverdrag, de nietbegeleide minderjarige vreemdelingen en de I.P.R.-aspecten.
Auteur(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
april 2003 | viii + 413 blz.

Paperback
€ 105,-


ISBN 9789050952941

Inhoud

Niet alleen de maatschappelijke positie van minderjarigen zit in een veranderingsproces, maar ook op het vlak van het jeugdrecht en de rechten van het kind zijn er heel wat belangrijke ontwikkelingen vast te stellen. Daarom hebben de vertegenwoordigers van de jeugdpermanentie bij de balie te Antwerpen en het Centrum voor Beroepsvervolmaking
in de Rechten (CBR) het initiatief genomen om een praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde lessencyclus uit te werken.
Dit boek is de schriftelijke en geactualiseerde neerslag van de verschillende uiteenzettingen en discussies die in het raam van dit programma aan bod zijn gekomen. Niet alleen de klassieke thema’s zoals het ouderlijk gezag en de voogdij, de aansprakelijkheid van de
ouders en andere toezichthouders (evenals de verzekering daarvan), de procedures voor de jeugdrechtbank, de alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling en de jeugdbescherming komen hierbij uitgebreid aan bod, maar ook de minderjarigen in de sociale zekerheid
(kinderbijslag, OCMW, gevolgen van de ontzetting uit het ouderlijk gezag), de directe werking van het Kinderrechtenverdrag, de nietbegeleide minderjarige vreemdelingen en de I.P.R.-aspecten.
Dit boek is onmisbaar voor advocaten, magistraten en andere juristen werkzaam in het jeugdrecht evenals voor eenieder die zich in deze materie bijzonder interesseert of wil verdiepen.

Met bijdragen van E. Berghmans, G. Decock, C. Eliaerts, K. Jansegers, L. Schuermans, D. Simoens, F. Swennen, A. Vandaele, J. Verhellen, M. Verrycken en B. Weyts.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: