Wetboek Jeugdrecht

Deze nieuwe editie verzamelt in één enkele band alle wetgevende akten i.v.m. jeugdrecht, met niet alleen akten inzake het jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulprecht, maar ook relevante wetgeving uit het burgerlijk, gerechtelijk, sociaal en strafrecht.

Auteur(s):
Johan Put
Reeks:
Essentiële wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 7e editie
augustus 2021 | 590 blz.

Paperback
€ 86,-


ISBN 9789400014022


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 23,-

Inhoud

Het jeugdrecht is een complexe materie, met een snel evoluerende wetgeving. De wetsbepalingen met betrekking tot minderjarigen en jongeren zijn verspreid over een heel aantal rechtstakken, waarvoor verschillende wetgevers bevoegd zijn.
Daarom is er zonder twijfel plaats voor een wetboek dat op een overzichtelijke wijze de relevante bepalingen samenbrengt. Dat komt tegemoet aan de behoeften van zowel de rechtspractici en de talrijke ‘actoren’ uit het werkveld van de jeugdhulp, als de studenten uit diverse opleidingen. De voortdurende hervormingen noodzaken bovendien tot een geregelde actualisering.

De selectie van al of niet op te nemen bepalingen was geen sinecure. Het uitgangspunt is de materie van het jeugdbeschermingsrecht (het recht inzake jeugddelinquentie en jeugdhulp) en het algemeen burgerrechtelijke statuut van de minderjarige. Van de andere materies worden enkel de meest relevante bepalingen opgenomen. Dat zijn bepalingen die een aspect van jeugdbescherming inhouden, of die de impact van jeugdbeschermingsmaatregelen op dat domein regelen.

Het wetboek werd samengesteld door prof. dr. Johan Put en is bijgewerkt tot 1 juli 2021.

Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Johan Put

Over de reeks

Essentiële wetboeken

Ontdek voor uw rechtsdomein de essentie van de wetgeving in uw blauwe Wetboeken.
De ‘Essentiële Wetboeken’ bevatten enkel de wettekst, eventueel voorzien van wetshistorieken, en zijn hierdoor handige en vlot consulteerbare werkinstrumenten.
Bij aankoop van een ‘Essentieel Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks