Jaarboek energierecht 2020

In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Het boek is inbegrepen in de studiedag ‘Capita selecta Energierecht 2020’ (Leuven – 22 oktober 2021)

Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2021 | x + 225 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789400013612

Inhoud

In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Het boek bevat volgende bijdragen:
- Europese klimaatwet – inhoud en relevantie, Prof. Dr. Kurt Deketelaere
- Europese taxonomie: een lust voor groene investeringen of een last voor investeerders?
Dhr. Toby De Backer,
- Nood aan een juridisch kader voor waterstof en best pratices, Mtr. Patrice Viaene, Mtr. Philippe Baert, en Mtr. Dominique Vanherck,
- Recente ontwikkelingen in het Federaal energierecht, Mtr. Damien Verhoeven,
- Het begin is in zicht! Het capaciteitsvergoedingsmechanisme in dienst gesteld, Mtr. Thomas Chellingsworth en Mr. Christine Delagaye
- Ontwikkeling van offshore energieproductie – Tendering the way forward?, Mtr. Wouter Vandorpe,
- Recente ontwikkelingen in het Vlaams energierecht, Dhr. Frederik Dewaele,
- Juridische uitdagingen voor de Vlaamse distributienetbeheerders in het kader van de energietransitie, Drs. Simon Vanhove
- Het arrest Hinkley Point C: naar een verregaande integratie van de regels inzake staatssteun en de Unierechtelijke voorschriften op milieugebied, Mr. Jeroen Dewispelaere, en Dhr. Raphaël Boucquey,

Het boek is inbegrepen in de studiedag ‘Capita selecta Energierecht 2020’ (Leuven – 22 oktober 2021).

Inhoud

Loopt de Belgische economie binnenkort op water(stof)? De weg vooruit naar een juridisch kader voor waterstof en huidige best practices (p. 1)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht: ‘TINA’ (p. 35)

Belgische offshore windproductie – Tendering the way forward, maar hoe exact? Enkele aandachtspunten (p. 91)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2020. Corona-blues in het gewestelijke energierecht (p. 129)

Juridische uitdagingen voor de Vlaamse distributienetbeheerders in het kader van de energietransitie (p. 163)

Het arrest Hinkley Point C: naar een verregaande integratie van de regels inzake staatssteun en de unierechtelijke voorschriften op milieugebied (p. 193)