Jaarboek Energierecht 2019

In dit Jaarboek Energierecht 2019 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2020 | 300 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789400012103


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit Jaarboek Energierecht 2019 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

• Empowerment en bescherming van de consumenten in de Clean Energy Package
Stephanie Schildermans

• Grensoverschrijdende regels voor de netten – De nieuwe Elektriciteitsverordening en de impact hiervan op de transmissie- en distributiesysteembeheerders
Wouter Vandorpe, David Haverbeke en Laura Pellens

• Recente ontwikkelingen in het federale energierecht (en oude onwettigheden inzake maximumprijzen)
Damien Verhoeven

• Het nieuw juridisch kader met betrekking tot capaciteitsvergoedingsmechanismen
Christine Delagaye en Thomas Chellingsworth 

• Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2019 – “Damn the torpedoes, full speed ahead!
Frederik Dewaele

• Verwar(r/m)ing alom – Een juridisch kader voor warmtenetten
Laura De Deyne en Bram van der Heijde

• What’s in a name? – Overzicht van de recente rechtspraak van het hof van justitie betreffende het begrip staatssteun in de energiesector
Jeroen Dewispelaere en Raphaël Boucquey

Inhoud

Empowerment en bescherming van de consumenten in de Clean Energy Package (p. 1)

Grensoverschrijdende regels voor de netten - De nieuwe Elektriciteitsverordening en de impact hiervan op de transmissie- en distributiesysteembeheerders (p. 33)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht (en oude onwettigheden inzake maximumprijzen) (p. 67)

Het nieuw juridisch kader met betrekking tot capaciteitsvergoedingsmechanismen (p. 117)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2019 – “Damn the torpedoes, full speed ahead! (p. 173)

Verwar(r/m)ing alom – Een juridisch kader voor warmtenetten (p. 249)

What’s in a name? – Overzicht van de recente rechtspraak van het hof van justitie bereff ende het begrip staatssteun in de energiesector (p. 287)

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks