Jaarboek Energierecht 2017

In dit Jaarboek Energierecht 2017 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in deze editie zijn van Tom Bauwens, Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Frederik Dewaele, Fee Goossens, Tom Schoors, Margot Vandebeek, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
mei 2018 | xiv + 220 blz.

Paperback
€ 91,70 € 131,-


ISBN 9789400009547


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit Jaarboek Energierecht 2017 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in deze editie zijn van Tom Bauwens, Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Frederik Dewaele, Fee Goossens, Tom Schoors, Margot Vandebeek, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.

Inhoudsopgave

Over B-routes en boetes (p. 1)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht: tussen pionierswerk en atavisme (p. 25)

Steunmechanismen voor offshore hernieuwbare energie in België (p. 69)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2017 (p. 89)

De federale regulering van flexibiliteit en opslag van elektriciteit: een lichte voorsprong op Europa (p. 185)

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: