Jaarboek Energierecht 2016

Met dit Jaarboek Energierecht 2016 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
mei 2017 | xviii + 280 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789400008472


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Met dit Jaarboek Energierecht 2016 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in dit Jaarboek Energierecht 2016 zijn van Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Frederik Dewaele, Koen Platteau, Anneleen Van de Meulebroucke, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.

Inhoudsopgave

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht. Offshore wind, kernenergie, gasvervoer en marktorganisatie - een beetje van alles, maar geen transitieplan (p. 1)

Bescherming van persoonsgegevens: een nieuwe uitdaging voor de energiesector (p. 35)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2016. 'Petit à petit, l'oiseau fait son nid' (p. 79)

Ambitie en bescheidenheid in een netwerk van wachtleidingen. Het regulerend kader voor warmte- en koudenetten in het Vlaamse Gewest (p. 155)

Flexibiliteit en demand side management juridisch bekeken. Ex umbra in solem? (p. 221)

Recente ontwikkelingen inzake de toepassing van het mededingingsrecht in de energiesector (p. 255)

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks