Jaarboek Energierecht 2015

Met dit Jaarboek Energierecht 2015 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
mei 2016 | xviii + 288 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789400007406


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Met dit Jaarboek Energierecht 2015 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in dit jaarboek zijn van Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Klaas Nijs, Stephanie Schildermans, Wouter Vandorpe, Lothar Van Driessche, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht: 'de kern is de kern' (p. 1)

De nieuwe marktprocessen: op weg naar een slimmere wereld in 2018? (p. 41)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2015: When the chickens come home to roost? (p. 65)

Unbundling en gemeentelijke participaties in de energiemarkt (p. 159)

Bram Delvaux

Het nieuwe kader voor distributienettarieven in Vlaanderen: nulla dies sine linea (p. 209)

Het nieuwe kader voor distributienettarieven in Brussel en Wallonië: de kracht van de continuïteit. Een overzicht van twee jaar beleid (p. 239)

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: