Jaarboek Energierecht 2013

Met dit Jaarboek Energierecht 2013 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).


Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
11
boek | verschenen | 1e editie
juni 2014 | xvi + 332 blz.

Paperback
€ 145,-


ISBN 9789400005297


Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Met dit Jaarboek Energierecht 2013 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in dit Jaarboek Energierecht 2013 zijn van Thomas Chellingsworth, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Elisabeth Muylle, Koen Platteau, Tom Vanden Borre, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck, Damien Verhoeven en Tim Vermeir.

Het Memorandum van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt voor de Vlaamse Regering 2014-2019 werd achteraan in het boek opgenomen.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

ENERGIE EN STAATSSTEUN: DE NIEUWE RICHTSNOEREN INZAKE STAATSSTEUN VOOR MILIEUBESCHERMING EN ENERGIE 2014-2020 (p. 1)

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET FEDERAAL ENERGIERECHT (p. 43)

DE BESCHERMING VAN DE ENERGIECONSUMENT IN HET NIEUWE CONSUMENTENAKKOORD (p. 91)

BERG BAART BELEGEN BORRELNOOTJES (p. 139)

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET VLAAMSE ENERGIERECHT (p. 179)

HERNIEUWBARE ENERGIE EN RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK ANNO 2013: IN VARIETATE CONCORDIA? (p. 213)

TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT IN DE ENERGIESECTOR (p. 275)

Bijlage: Memorandum van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt voor de Vlaamse Regering 2014-2019 (4 december 2013) (p. 293)

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: