Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht

De invloed van het geldende Europese recht (Unierecht en EVRM) op het Belgische privaatrecht is niet meer weg te denken uit de dagelijkse rechtspraktijk. Een aantal leden van de KU Leuven en de Kulak hebben op systematische en grondige wijze deze invloed onderzocht, toegelicht en verduidelijkt.
Editor(s):
Ilse Samoy, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2012 | xx + 692 blz.

Paperback
€ 150,-


ISBN 9789400003415

Inhoud

De invloed van het geldende Europese recht (Unierecht en EVRM) op het Belgische privaatrecht is niet meer weg te denken uit de dagelijkse rechtspraktijk van advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, … Nochtans ontbreekt in de Belgische rechtsleer een overzichtswerk waarin deze invloed op systematische wijze wordt onderzocht. Deze lacune inspireerde een aantal leden van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven en de Kulak om een facultair onderzoeksproject op te starten waarbij alle aspecten van deze evolutie op een grondige wijze worden onderzocht, toegelicht en verduidelijkt. In dit boek worden de eindresultaten van dit onderzoeksproject voorgesteld aan het publiek.
Enerzijds hebben de auteurs oog voor de algemene principes inzake de doorwerking van het Europese recht in het Belgische privaatrecht. Anderzijds wordt de invloed rechtstak per rechtstak toegelicht.
De editors en alle auteurs zijn verbonden aan de KU Leuven of aan de Kulak.
Prof. dr. Ilse Samoy, Instituut voor Verbintenissenrecht
Prof. dr. Vincent Sagaert, Instituut voor Goederenrecht
Prof. dr. Evelyne Terryn, Studiecentrum voor Consumentenrecht

Inhoudsopgave

Deel 1 : Technieken van doorwerking van EU-recht in het Belgische privaatrecht

Deel 2 : Het Grondwettelijk Hof en het Unierecht: over constitutioneel pluralisme en rechterlijke dialoog

Deel 3 : De techniek van het buiten toepassing verklaren: de invloed van het Europese recht op de exceptie van onwettigheid

Deel 4 : De invloed van het Europese antidiscriminatierecht op privaatrechtelijke verhoudingen

Deel 5 : De invloed van het Europese Unierecht op het Belgische arbeidsrecht

Deel 6 : Het EVRM en de disciplinaire macht van de werkgever

Deel 7 : De rol van het nationale recht in het Europese vennootschapsrecht

Deel 8 : De invloed van het Europese recht op de rechten van de patiënt in België

Deel 9 : De invloed van het Europese recht op de intellectuele eigendomsrechten

Deel 10 : De invloed van het EVRM op het contractenrecht

Deel 11 : Invloed van het Europese recht op het consumenten(contracten)recht

Deel 12 : De bijdrage van het Europese recht tot de meergelaagdheid van het Belgische contractenrecht

Deel 13 : De invloed van het Europese recht op het Belgische handelspraktijken- en verbintenissenrecht

Deel 14 : De invloed van het Europese recht op het Belgische zeker heden- en goederenrecht

Ook interessant voor u: