Intersentia Summer Class - Procesrecht en vastgoed

Sessie 1: het Vlaamse Woninghuurdecreet: medehuur en studentenverhuur
09:30 - 11:00
Sessie 2: de vaststellingsovereenkomst
09:30 - 11:00
Sessie 3: het Vlaamse Woninghuurdecreet.: betwistingen
11:30 - 13:00
Sessie 4: conflictafhandeling buiten de rechtbank
11:30 - 13:00
Sessie 5: aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: oplevering, aanvaarding en aansprakelijkheid
13:45 - 15:15
Sessie 6: update gerechtelijk recht (deel 1)
13:45 - 15:15
Sessie 7: aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: verzekeringen en geschillen in de bouwsector
15:45 - 17:15
Sessie 8: update gerechtelijk recht (deel 2)
15:45 - 17:15
€ 675,20

Intersentia Summer Class is een samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze eerste Summer Class op dinsdag 27 augustus 2019 in Gent (3Square) worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) gegeven door ervaren praktijkjuristen met ruime mogelijkheid tot vraagstelling. Elke deelnemer kan 2 of 4 sessies naar keuze volgen. Relevante documentatie is steeds inbegrepen in de deelnameprijs.

In de voormiddag komen 2 topics uit de nieuwe Vlaamse huurwetgeving aan bod (samenwonen/studentenhuur en procedure) en 2 procesrechtelijke topics (de vaststellingsovereenkomst en de nieuwe bemiddelingswet).

Gelet op recente wetgevende initiatieven en de meest recente rechtspraak wordt in de namiddag gedurende 2 sessies dieper ingegaan op de ‘aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden’. Parallel worden in de namiddag 2 sessies besteed aan ‘Update Gerechtelijk recht’ waarbij de sprekers de nadruk leggen op de recente wijzigingen van het civiel procesrecht sinds de Potpourri VI-wet, de Waterzooiwet, de Potpourri VII-wet en de nieuwe wet op de rolrechten.


Sprekers
Mr. Pieter Pauwels, advocaat-vennoot Pauwels Advocaten
Prof. dr. Nick Portugaels, advocaat Allen & Overy, gastprofessor Universiteit Antwerpen
Dhr. Koenraad De Greve, vrederechter 1ste kanton Gent
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
Mr. Theo De Beir, advocaat-vennoot Agrementor Brussel, erkend bemiddelaar
Dhr. Dirk Scheers, vrederechter Kontich, lector AP Hogeschool
Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen


Doelgroep
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, vastgoedmakelaars, …

Programma

08:45 - 09:30
Onthaalkoffie en registratie deelnemers sessie 1 en sessie 2
09:30 - 11:00
Sessie 1: het Vlaamse Woninghuurdecreet: medehuur en studentenverhuur

SPREKER
Mr. Pieter Pauwels, advocaat-vennoot Pauwels Advocaten

INHOUD
• Echtgenoten en wettelijk samenwonenden
• Feitelijke samenwoning
• Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten
- Toepassingsgebied
- Plaatsbeschrijving
- Overdracht van de huur en onderhuur
- Vaststelling van de huurprijs en de verrekening kosten en lasten
- Indexatie van de huurprijs
- Huurwaarborg
- Verbod op stilzwijgende verlenging
- Beëindiging van de huurovereenkomst
- Betwistingen

Sessie 2: de vaststellingsovereenkomst

SPREKER
Prof. dr. Nick Portugaels, advocaat Allen & Overy, gastprofessor Universiteit Antwerpen

INHOUD
De ‘vaststellingsovereenkomst’ is een generieke verzamelterm van conventionele buitengerechtelijke oplossingen die hun bindende kracht en rechtsgevolgen ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht (zoals bv. de dading en de bindende derdenbeslissing).

De ‘vaststellingsovereenkomst’ is een begrip dat als dusdanig niet gekend is in de Belgische wetgeving maar waarvan er wel een aantal toepassingen van te vinden zijn in de wet, de rechtspraak en de rechtsleer.

Komen tijdens deze sessie aan bod:
• een korte conceptuele analyse
• de totstandkoming
• de rechtsgevolgen

11:00 - 11:30
koffiepauze en registratie deelnemers sessie 3 en sessie 4
11:30 - 13:00
Sessie 3: het Vlaamse Woninghuurdecreet.: betwistingen

SPREKER
Dhr. Koenraad De Greve, vrederechter 1ste kanton Gent

INHOUD
• Regionale bevoegdheid – materieel recht en procesrecht
• Bevoegdheid van de vrederechter
• Arbitrage
• Verzoeningsprocedure
• Vrijwillige verschijning
• Verzoekschriftenprocedure (tegensprekelijk, eenzijdig, dagvaarding?)
• Kort geding
• Overlijden en aanduiding curator
• De vermiste of afwezige huurder
• De uithuiszetting wat betreft de persoon en de uithuiszetting wat betreft de goederen
• Overgangsmaatregelen: ook wat betreft procesrechtelijke regels?

Sessie 4: conflictafhandeling buiten de rechtbank

SPREKER
Mr. Theo De Beir, advocaat-vennoot Agrementor Brussel, erkend bemiddelaar

INHOUD
Praktijkgerichte analyse van de laatste nieuwigheden, met vooral focus op het aspect bemiddeling

• Bemiddeling
- de gemeenschappelijke regels toepasselijk op de buitengerechtelijke én de proceduregebonden bemiddeling
- de buitengerechtelijke bemiddeling en de door de rechter bevolen bemiddeling
- de Federale Bemiddelingscommissie

• Collaboratieve onderhandelingen
- werkwijze, de buitengerechtelijke en de door de rechter bevolen collaboratieve onderhandelingen
- het collaboratieve onderhandelingsprotocol

13:00 - 13:45
broodjeslunch en registratie deelnemers sessie 5 en sessie 6
13:45 - 15:15
Sessie 5: aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: oplevering, aanvaarding en aansprakelijkheid

SPREKER
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

INHOUD
In deze uiteenzetting wordt aandacht besteed aan de begrippen oplevering en aanvaarding, alsook aan de aansprakelijkheid in bouwzaken, met aandacht voor de contractuele clausules in dit verband en waarbij waar nodig wordt gewezen op relevante recente rechtspraak:
- Oplevering en aanvaarding
- Contractuele aansprakelijkheid voor aanvaarding
- Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken na aanvaarding
- Tienjarige aansprakelijkheid

Sessie 6: update gerechtelijk recht (deel 1)

SPREKER
Dhr. Dirk Scheers, vrederechter Kontich, lector AP Hogeschool

INHOUD
• Nieuwe wetgeving sinds 2014
• Van koophandel naar onderneming
• Bevoegdheid van de vrederechter
• Aanleggrens van de vrederechter
• Taalwet gerechtszaken
• Betekening en kennisgeving
• Rolstelling
• Ondertekening van conclusies
• Nietigheden

15:15 - 15:45
koffiepauze en registratie deelnemers sessie 7 en sessie 8
15:45 - 17:15
Sessie 7: aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: verzekeringen en geschillen in de bouwsector

SPREKER
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

INHOUD
In deze tweede uiteenzetting worden de verzekeringen in de bouwsector onder de loep genomen, waarbij er ook hier gewezen wordt op relevante rechtspraak en de laatste wetgevende initiatieven inzake verzekeringen worden geanalyseerd, met aandacht voor contractuele clausules in dit verband:
- De verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
- De verplichte verzekering van de intellectuele beroepen in de bouwsector
- ABR en “klassieke” decenale verzekering
- Geschillen

Sessie 8: update gerechtelijk recht (deel 2)

SPREKER
Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen

INHOUD
• Uitgelokt hoger beroep
• Onsplitsbaar geschil
• Incidenteel hoger beroep
• Voorlopige tenuitvoerlegging
• Bevoegdheidsincidenten hoger beroep
• Nieuwe rolrechten
• Gezag van gewijsde
• Wijziging van art. 17 Ger. W.


17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 27 augustus 2019

3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

IGO: tussenkomst bevestigd
OVB: erkend voor 3 punten (2 sessies) en 6 punten (4 sessies)
IBJ: erkend voor 3 punten (2 sessies) en 6 punten (4 sessies)

in aanvraag bij BIV


PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor 2 of voor 4 sessies.

199 euro excl. btw voor 2 sessies, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze

279 euro excl. btw voor 4 sessies, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent
27 augustus 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00