Internationale fiscaliteit: een update

11 december 2020
Gent
€ 387,20 (incl. BTW)

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Volgende topics komen aan bod:

- ‘The Danish cases: de laatste ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept Beneficial Ownership’
- ‘Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6’
- ‘Anti-misbruik in internationale fiscaliteit’
- ‘Zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?’

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Dhr. Werner Huygen, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants en gastdocent KULeuven
Dhr. Bart Desmet, Director International Tax and Transaction Services Ernst & Young Tax Consultants en gastdocent KdG & UCLL
Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe, prof. Fiscale Hogeschool en gastdocent KULeuven
Dhr. Philippe Vyncke, partner PwC Tax Consultants


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

08u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09u30 Start van de uiteenzettingen (pauze voorzien rond 11u15)

The Danish cases: laatste ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept uiteindelijk gerechtigde (Beneficial Ownership)
dhr. Werner Huygen en dhr. Bart Desmet

- Impact van de arresten inzake misbruikconcept in het internationaal fiscaal recht

Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6
dhr. Werner Huygen en dhr. Bart Desmet

De afgelopen jaren heeft de EU gezocht naar nieuwe initiatieven om de fiscale transparantie binnen de Unie te vergroten. Naar aanleiding hiervan, en onder impuls van de OECD, is in 2018 een richtlijn ingevoerd in een poging om een geharmoniseerde rapporteringsplicht voor (vermeend) agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies in het leven te roepen.

12u45 Broodjesbuffet

13u30 Start van de uiteenzettingen (pauze voorzien rond 15u15)

Anti-misbruik in internationale fiscaliteit
mr. Henk Verstraete

- De ‘Principal Purpose Test’ in dubbelbelastingverdragen onder de ‘multilateraal instrument’ (MLI) ter voorkoming van fiscale grondslaguitholling en winstverschuiving

Zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?
dhr. Philippe Vyncke

Tijdens deze uiteenzetting wordt nagegaan of een aantal recente maatregelen niet strijdig zijn met het Europees recht.
Concreet gaat het om bvb. (niet-beperkende opsomming):
- een aantal facetten van de groepsbijdrageregeling
- een aantal DBI-fenomenen
- een aantal punten inzake de financieringskostenoverschot
- …

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u45 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 11 december 2020
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkenning in aanvraag
IBJ: erkenning in aanvraag
IAB: erkenning in aanvraag
BIBF: erkenning in aanvraag
IBR: erkenning in aanvraag
BIV: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€ 320 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief broodjesbuffet, relevante documentatie en koffie-frisdranken

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

11 december 2020 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00