Internal governance bij financiële conglomeraten

Sinds de financiële crisis van 2007-2008 is de materie van intern goed bestuur bij financiële groepen op de voorgrond getreden in het prudentiële toezicht. Dit boek behandelt een aantal erg actuele thema's.
Auteur(s):
Veerle De Vuyst
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
11
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2010 | xxxviii + 737 blz.

Hardback
€ 190,-


ISBN 9789400000049


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Sinds de financiële crisis van 2007-2008 is de materie van intern goed bestuur bij financiële groepen op de voorgrond getreden in het prudentiële toezicht. Hoewel de oorsprong van dit boek in tempore non suspecto ligt, behandelt het een aantal erg actuele thema's. Wat zijn de risico's die verbonden zijn aan een doorgedreven groepsbeleid? Hoe ver mag de invloedssfeer van de holding aan het hoofd van de groep reiken? Moeten de gereglementeerde dochters die deel uitmaken van de groep, zich eventueel verzetten tegen de holding wanneer zij instructies krijgen die ingaan tegen de belangen van hun eigen spaarders, beleggers of verzekeringnemers? Heeft de holding een toezichtplicht ten aanzien van de activiteiten van haar dochters? Hoe dient het eigen vermogen over de groep te worden verdeeld? Het antwoord op deze vragen wordt telkens stevig onderbouwd vanuit verschillende juridische én niet-juridische invalshoeken. De verhouding tussen het gewone groepsrecht en het financiële groepsrecht speelt daarbij een centrale rol. Maar er is ook aandacht voor de (rechts)economische principes van organisatieleer en betere regulering in de financiële sector. De uitgebreide rechtsvergelijking van dit boek concentreert zich op verschillen en gelijkenissen tussen het Europese en het Amerikaanse recht.

VEERLE DE VUYST studeerde rechten aan de UGent (2002) en aan New York University (LL.M. 2003). Dankzij een doctoraatsbeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen kon ze na deze studies aan de slag bij het Instituut Financieel Recht van de UGent. In september 2009 promoveerde ze tot doctor in de rechten met voorliggend proefschrift. Sindsdien is ze werkzaam bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, binnen de dienst Prudentieel Beleid Banken en Verzekeraars. Daar zet ze haar interesse voor internal governance en financieel groepsrecht voort.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. VIER HOEKSTENEN VOOR DE ANALYSE NAAR PRUDENTIEEL RECHT

HOOFDSTUK I. BEDRIJFSORGANISATIE BIJ FINANCIËLE CONGLOMERATEN (p. 17)

HOOFDSTUK II. RISICOANALYSE VAN GROEPSVORMING EN GROEPSBELEID (p. 105)

HOOFDSTUK III. BETTER REGULATION – RECHTSECONOMISCH KADER (p. 139)

HOOFDSTUK IV. GEMEEN GROEPSRECHT (p. 165)

DEEL II. ANALYSE NAAR PRUDENTIEEL RECHT

HOOFDSTUK I. FINANCIEEL GROEPSRECHT (p. 283)

HOOFDSTUK II. GROEPSSTRUCTUREN EN INTERNAL GOVERNANCE (p. 379)

HOOFDSTUK III. GRENZEN BINNEN DE GROEP (p. 443)

HOOFDSTUK IV. GROEPSLEIDING (p. 541)

ALGEMEEN BESLUIT (p. 645)

Bibliografie (p. 663)

Bijlage (p. 709)

Trefwoordenregister (p. 721)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 663)
Bijlage (p. 709)
Trefwoordenregister (p. 721)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks