Intellectuele eigendomsrechten anno 2021

22 Oktober 2021
Gent
€ 352,59 (incl. BTW)

22 oktober 2021 | Inclusief de nieuwe publicatie De handelsnaam

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Bescherming van intellectuele eigendom is cruciaal in de moderne samenleving. Zowel nationaal als Europees zijn er wetgevende ontwikkelingen en ook de Belgische en Europese rechtspraak is in volle evolutie.
Het doel van deze studiedag is om de nieuwste belangwekkende ontwikkelingen inzake het intellectueel eigendomsrecht toe te lichten, zowel aan de hand van recente rechtspraak als van nationale en Europese wetgeving.

Bijgevolg komen de volgende verschillende subdomeinen van het intellectuele eigendomsrecht aan bod: auteursrecht en naburige rechten, softwarebescherming, databanken-, modellen-, merken- en octrooirecht. Na elke uiteenzetting van ongeveer één uur is er telkens voldoende vraagstelling voorzien. In de deelnameprijs van de studiedag is de nieuwe publicatie De handelsnaam ter waarde van 70,57 euro van meester Paul Maeyaert inbegrepen.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Prof. dr. Hendrik Vanhees, gewoon hoogleraar UAntwerpen en hoofddocent UGent

Prof. dr. Fabienne Brison, hoogleraar VUBrussel en docent KULeuven en advocaat-vennoot Hoyng Rokh Monegier

Meester Paul Maeyaert, advocaat-vennoot Fencer en docent ULiège

Meester Jeroen Muyldermans, advocaat-vennoot Fencer


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

vanaf 09u30: registratie van de deelnemers

Tekeningen- en modellenrecht (10u00 tot 11u15)
(Prof. dr. Hendrik Vanhees)

11u15 tot 11u30: pauze

Auteursrecht (11u30 tot 12u45)
(Prof. dr. Fabienne Brison)

12u45 tot 13u15: broodjesbuffet

Octrooirecht (13u15 tot 14u30)
(mr. Paul Maeyaert)

14u30 tot 14u45: pauze

Merkenrecht (14u45 tot 16u00)
(mr. Jeroen Muyldermans)

16u00: einde van de studiedag

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Vrijdag 22 oktober 2021 | Gent

Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 standaardpunten
IBJ: erkend voor 5 punten
ITAA: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

€ 299 (excl. btw) inclusief het boek De handelsnaam (september 2021 – ter waarde van 70,57 euro), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


De handelsnaam


De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming zijn handelsactiviteiten voert en waarmee zij zich onderscheidt van andere ondernemingen. De handelsnaam is een intellectueel eigendomsrecht dat aan geen enkele formaliteit is onderworpen en bescherming krijgt door het loutere gebruik ervan.

De vennootschapsnaam is de naam die de vennootschap identificeert bij haar oprichting. Dit boek behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -omvang van de handels- en vennootschapsnaam met bijzondere aandacht voor geschillenbeslechting, inclusief alle relevante rechtspraak. Het boek is een ‘must-have’ voor alle rechtspractici in de wereld van de intellectuele eigendom.

Paul Maeyaert is advocaat bij Fencer Law en docent aan de Université de Liège

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Oktober 2021 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00