Innovatie en fiscaliteit

Dit boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van de gunstmaatregelen om België te profileren als interessante investeringslocatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten onder de loep. Naast een gevatte analyse van het wettelijk kader worden de incentives in hoofdzaak praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand van een aantal cijfervoorbeelden, casussen en tendensen uit de praktijk en in combinatie met andere fiscale maatregelen. Bijzondere aandacht gaat uit naar onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.

***
Het boek is inbegrepen in de webinar ‘Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling: investeringsaftrek of belastingkrediet?’ (23 maart 2022). Schrijf u hier in: https://intersentia.be/nl/webinar-milieuvriendelijke-investeringen-in-onderzoek-en-ontwikkeling-investeringsaftrek-of-belastingkrediet.html.
***

Editor(s):
Pieter-Jan Wouters
boek | verschenen | 1e editie
februari 2021 | xvi + 288 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789400013179

Inhoud

De wetgever heeft voorzien in een brede waaier aan fiscale gunstmaatregelen en subsidies om België te profileren als interessante investeringslocatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze maatregelen situeren zich op drie vlakken:
- Inkomsten uit innovatie: toepassing van de aftrek voor innovatie-inkomsten en het belastingkrediet (FBB) voor ontvangen royalty’s
- Kosten inzake innovatie: toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O-medewerkers, verloningstechniek voor O&O-medewerkers via auteursrechtenvergoedingen, gunstige ex-patregime voor O&O-medewerkers, innovatiepremie voor creatieve medewerkers en (Europese, Belgische en gewestelijke) subsidies
- Investeringen: toepassing van de investeringsaftrek of het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O.
De toepassing van de gunstmaatregelen is evenwel niet altijd even gebruiksvriendelijk en de betrokken overheidsinstanties zijn versnipperd over de verschillende beleidsniveaus. Het is dan ook cruciaal dat ondernemingen zich goed informeren, want een correcte toepassing van deze gunstmaatregelen (of een combinatie ervan) kunnen de Belgische ondernemingen en hun O&O-medewerkers mooie voordelen opleveren.
Dit boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van de gunstmaatregelen onder de loep. Naast een gevatte analyse van het wettelijk kader worden de incentives in hoofdzaak praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand van een aantal cijfervoorbeelden, casussen en tendensen uit de praktijk met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.
Het boek is de eerste kritische, praktijkgerichte en allesomvattende synthese van alle bestaande fiscale incentives en subsidies in België voor investeringen, inkomsten en kosten die verband houden met onderzoek en ontwikkeling (O&O) of intellectuele eigendom.
Het geeft praktische inzichten in de interacties tussen de verschillende fiscale incentives onderling (bv. tussen het FBB voor ontvangen royalty’s of innovatie-inkomsten en de aftrek voor innovatie-inkomsten) en tussen de fiscale incentives en overige fiscale maatregelen.

Pieter-Jan Wouters (editor) is Senior Corporate Tax Manager bij EY. Hij heeft ruim 8 jaar ervaring als adviseur in de vennootschapsbelasting en de internationale fiscaliteit. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en is regelmatig spreker op seminaries.
Voor dit boek kon hij rekenen op bijdragen van Chris Thijs, Karen Verhoeven, Hendrik Serruys, Bart De Dycker, Maarten Vandewaerde, Zoë Vanden Brande, Sofie Van Der Straeten, Gert Saelemans, Laurence De Brouwer, Natacha Vander Borght, Sari Van Langenhoven en Britt Versmissen (EY). Daarnaast kon worden gesteund op de hulp en expertise van Jan Bode (EY), Ingrid Luyten, François Gevers, Stijn Lagaert en Frank Van Coppenolle (GEVERS).


Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Deel I. Inkomsten uit innovatie

Hoofdstuk 1. Aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 5)

Hoofdstuk 2. Belastingkrediet voor ontvangen royalty’s en innovatie-inkomsten (p. 93)

Deel II. Kosten van innovatie

Hoofdstuk 3. Vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffi ng voor onderzoekers (p. 103)

Hoofdstuk 4. Vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten (p. 139)

Hoofdstuk 5. Andere maatregelen inzake tewerkstelling en innovatie (p. 175)

Hoofdstuk 6. Subsidies voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling (p. 187)

Deel III. Investeringen in innovatie

Hoofdstuk 7. Investeringsaft rek of belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O en octrooien (p. 241)

Bibliografie (p. 285)

Ook interessant voor u: