Hypothecaire publiciteit

Dit boek behandelt alle aspecten van de overschrijving en de kantmelding, met inbegrip van de overschrijving van het bewarend en uitvoerend beslag. Ook de doorhaling van bezwarende overschrijvingen wordt uitvoerig behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals onder meer de overschrijving van de erfakte en de wijzigingen aan het systeem van de kantmelding.

Auteur(s):
Maarten De Clercq
boek | verschenen | 1e editie
september 2021 | ii + xviii + 220 blz.

Hardback
€ 126,-


ISBN 9789400012233

Inhoud

De overschrijving en de kantmelding in de registers van de Dienst Rechtszekerheid spelen een cruciale rol in de tegenwerpelijkheid van alle rechtshandelingen omtrent vastgoed. Onder meer door de invoering van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de vele recente rechtspraak heeft dit domein van het vastgoedrecht belangrijke wijzigingen ondergaan.

Dit boek behandelt alle aspecten van de overschrijving en de kantmelding, met inbegrip van de overschrijving van het bewarend en uitvoerend beslag. Ook de doorhaling van bezwarende overschrijvingen wordt uitvoerig behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals onder meer de overschrijving van de erfakte en de wijzigingen aan het systeem van de kantmelding.
Uniek aan dit boek is dat alle essentiële rechtspraak van het Hof van Cassatie in verband met de overschrijving en de kantmelding is opgenomen.

Over de auteur

Maarten De Clercq is notaris te Kemzeke (Stekene). Hij was assistent aan de KU Leuven van 2004 tot 2011 en is corresponderend lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Federatie van het Notariaat. Als auteur van verscheidene wetenschappelijke publicaties in het familiaal vermogensrecht en vastgoedrecht benadert hij alle aspecten zowel vanuit een academisch standpunt als vanuit zijn dagelijkse praktijk.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. Overschrijving van akten en vonnissen (p. 1)

Hoofdstuk II. De overschrijving en onroerende voorrechten (p. 107)

Hoofdstuk III. Beslag op onroerend goed (p. 129)

Hoofdstuk IV. De kantmelding (p. 141)

Hoofdstuk V. De doorhaling van bezwarende overschrijvingen (p. 153)

Hoofdstuk VI. Werking van het AAPD-kantoor (p. 185)

Bijlagen (p. 191)

Rechtspraakregister (p. 193)

Concordantietabel (p. 217)