Human Resource Management in essentie (zesde editie)

In deze uitgave behandelt de auteur de belangrijkste aspecten van HRM: van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag.

- Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden en actuele cases, gefundeerd op wetenschappelijke literatuur.
- Geschikt voor praktijkmensen en studenten die een brede en sterke basis in HRM willen verwerven.
- Geactualiseerd op basis van feedback van docenten.

***
“Een waardevolle kennismaking met HR met een goede mix van bevattelijke inhoud en academische onderbouwing.”
Tom Vandooren, docent bachelor sociaal werk
***


Auteur(s):
Ralf Caers
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
augustus 2020 | xvi + 416 blz.

Paperback
€ 42,-


ISBN 9789400011403


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

In deze uitgave behandelt de auteur de belangrijkste aspecten van HRM: van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag.

- Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden en actuele cases, gefundeerd op wetenschappelijke literatuur.
- Met online oefeningen voor studenten en webinars op www.hrminessentie.be.
- Geschikt voor praktijkmensen en studenten die een brede en sterke basis in HRM willen verwerven.
- Geactualiseerd op basis van feedback van docenten.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 1)

Ralf Caers

Hoofdstuk 2. Werving (p. 63)

Ralf Caers

Hoofdstuk 3. Selectie (p. 129)

Ralf Caers

Hoofdstuk 4. Socialisatie (p. 193)

Ralf Caers

Hoofdstuk 5. Prestatiemanagement (p. 239)

Ralf Caers

Hoofdstuk 6. Uitstroom van medewerkers (p. 339)

Ralf Caers

Bibliografie (p. 367)

Ralf Caers

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Ralf Caers
Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 1)
Ralf Caers

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
28.7 MB
Powerpoint hoofdstuk 1
23.11 MB
Powerpoint hoofdstuk 2
27.7 MB
Powerpoint hoofdstuk 3
10.68 MB
Powerpoint hoofdstuk 4
2.94 MB
Powerpoint hoofdstuk 5
7.57 MB
Powerpoint hoofdstuk 6
4.03 MB
PPT H1-6
58.69 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks