Human Resource Management in essentie (vijfde editie)

Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Management-domein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament.
Auteur(s):
Ralf Caers
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
juli 2017 | xiv + 292 blz.

Paperback
€ 28,- € 40,-


ISBN 9789400008212


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Managementdomein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament.

In de hedendaagse organisaties vindt HRM zowel binnen als buiten het HR-departement plaats. Denken we maar aan de dagelijkse leiding door de lijnmanager. Deze uitgave heeft dan ook een dubbel doel. Zij tracht de lezers enerzijds de kennis te bieden die hen kan helpen om als medewerker of leidinggevende in een organisatie beter te functioneren. Anderzijds wenst zij deze lezers een voldoende brede en sterke basis aan te reiken die hen in staat stelt om later deeldomeinen van HRM diepgaander te bestuderen.

Deze uitgave richt zich dan ook niet uitsluitend tot academische en professionele bachelorstudenten, maar eveneens tot een breder doelpubliek.

Inhoud

Inleiding (p. 1)

Ralf Caers

Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 3)

Hoofdstuk 2. Functieanalyse en functiewaardering (p. 43)

Hoofdstuk 3. Werving (p. 71)

Hoofdstuk 4. Selectie (p. 111)

Hoofdstuk 5. Socialisatie (p. 165)

Hoofdstuk 6. Prestatiemanagement (p. 197)

Hoofdstuk 7. Uitstroom van medewerkers (p. 257)

Bijlage & Bibliografie (p. 271)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Ralf Caers
Inleiding (p. 1)
Ralf Caers
Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 3)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT 1
2.82 MB
PPT 2
788.37 kB
PPT 3
17.48 MB
PPT 4
8.38 MB
PPT 5
599.96 kB
PPT 6
4.85 MB
Toegang online oefeningen
Elektronische oefeningen

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: