Hoe maak ik een goed contract?

20 Januari 2022
Brussel
€ 336,43 (incl. BTW)

De impact van recente wetgevende initiatieven en evoluties in de rechtspraak
Aandachtspunten bij het opstellen van Engelstalige contracten


20 januari 2022 | Inclusief de gloednieuwe publicatie Standard Business Contracts

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers/auteurs van het boek een aantal recente evoluties, die een grote impact hebben op het redigeren van contracten, kritisch bespreken en wijzen op mogelijke valkuilen die te allen tijde vermeden moeten worden.
Ten slotte wordt tijdens de laatste uiteenzetting aandacht besteed aan de eigenheden van ‘drafting in English’.

Elke deelnemer ontvangt uiteraard de vierde editie van het boek Standard Business Contracts, dat voor het eerst verscheen in 2006.
Vanaf het begin was het de bedoeling van de auteurs een aantal voor de praktijk belangrijke ondernemingsovereenkomsten naar Belgisch recht te bundelen, maar dan opgesteld in het Engels.

Dit maakt het boek uniek: Engels is niet de taal van het rechtssysteem in België, maar praktijkjuristen ervaren meer en meer dat het Engels vaak wordt gebruikt om contracten op te stellen, zeker wat betreft zakelijke en internationale contracten tussen ondernemingen. In het boek werd daarom ten behoeve van die praktijkjurist een selectie van een dertigtal templates van ondernemingscontracten opgenomen.


Sprekers

dhr. Dirk Deschrijver, Legal Advisor

mr. Olivier Vanden Berghe, Advocaat-vennoot Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

dhr. Marc Taeymans, ere-bedrijfsjurist, erkend bemiddelaar, handelsrechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen en docent Thomas More-hogeschool te Mechelen


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 12u45: registratie van de deelnemers (met broodjesbuffet)

14u00: start van de uiteenzetting (pauze rond 15u30)

De volgende topics komen aan bod (niet-beperkende opsomming):

1. Nieuwe en te verwachten wetgeving: opportuniteiten of eerder valkuilen bij redactie, wijziging of zelfs verlenging van contracten?
Olivier Vanden Berghe

• Aandacht voor het nieuwe bewijsrecht, de B2B-wetgeving, de hervorming van het verbintenissenrecht
• Dient ook de nakende wijziging van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht reeds bij bepaalde contracten voor bepaalde knipperlichten te zorgen?
• Zijn er bepaalde contracten waar ‘tout court’ een extra-waakzaamheid meer dan vereist is?
• De impact van Europese wetgeving, een niet te verwaarlozen element bij een aantal specifieke contracten, de gevolgen van de Brexit
• Selectie van recente relevante rechtspraak waar best rekening mee wordt gehouden bij de redactie, wijziging of verlenging van bepaalde contracten

2. Valse contracten? Enige kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus
Dirk Deschrijver

• Kunnen kwesties inzake simulatie voor fiscale problemen zorgen bij een op het eerste gezicht perfect opgesteld contract?
• Mogelijkheden voor de fiscus om bv. een servicecontract te betwisten? Is er dan ook een risico op aansprakelijkheid voor enige belasting vanwege de opsteller(s) van het contract?
• In hoeverre noopt dit al dan niet tot voorzichtigheid bij de redactie van een aantal specifieke contracten?

3. Drafting agreements in English: mastering the consequences
Marc Taeymans

• Het toenemende belang van het Engels
• Problemen bij het gebruik van Engelstalige contracten
• Vaak voorkomende Engelstalige begrippen in overeenkomsten
• “Legal pairs” en “false friends”
• Mogelijke hulpmiddelen voor goede Engelstalige contracten

rond 17u15: laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u15-18u30: receptie

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 20 januari 2022 | Brussel

VBO Conferentiecentrum
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IBJ: erkenning in aanvraag
ITAA: erkend voor 3,5 uur categorie A
NKN: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

€ 295 (excl. btw) inclusief het boek Standard Business Contracts (wordt verwacht eind 2021) t.w.v. 195 euro, broodjesbuffet en receptie


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Standard Business Contracts


Business has become more international and as a consequence Belgian business contracts are increasingly being concluded in English. This reference book brings together a number of contracts that are governed by Belgian law but drafted in English. Each model is preceded by a short introduction summarizing the most salient provisions of Belgian law relevant to that particular contract Also, in most models, different options and alternative wording are included. The templates in this book will serve as a useful guidance for drafting a number of contracts and clauses under Belgian business law.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

20 Januari 2022 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00