Het vreemdelingenrecht in 101 antwoorden

Asiel en migratie zijn twee thema’s die niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse berichtgeving. Elke dag bevat het nieuws berichten over asielzoekers, trans(it)migranten, vluchtelingen, regularisatieprocedures, de Dublin-Verordening, pushbacks, ontschepingsplatformen en nog vele andere termen.

Maar wat betekenen deze woorden nu precies? Wie is vluchteling? En is er een verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Vanuit hun dagelijkse praktijk beantwoorden de auteurs, allen specialisten vreemdelingenrecht, 100 concrete vragen over deze materie.
Auteur(s):
Kati Verstrepen, Benoit Dhondt, Bobber Loos, Katrin Verhaegen, Wout Van Doren, Jana Schellemans, Elsy Byuma, Julie Goedhuys
boek | verschenen | 1e editie
mei 2019 | 228 blz.

Paperback
€ 32,90 € 47,-


ISBN 9789400010116


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-

Inhoud

Asiel en migratie zijn twee thema’s die niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse berichtgeving. Elke dag bevat het nieuws berichten over asielzoekers, trans(it)migranten, vluchtelingen, regularisatieprocedures, de Dublin-Verordening, pushbacks, ontschepingsplatformen en nog vele andere termen.

Maar wat betekenen deze woorden nu precies? Wie is vluchteling? En is er een verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Mag en kan iedereen zomaar naar België komen? Mag iedereen die in België is hier blijven? En mag iemand die in België is dan ook werken? Hebben alle vreemdelingen recht op steun van het OCMW? Heeft iedereen die ziek is recht op medische verzorging?

En hoe zit het met gezinshereniging? Mag een vreemdeling die in België woont het hele gezin laten overkomen naar België? Kan een vreemdeling die hier woont hier ook trouwen? En wat als er kinderen geboren worden in België? Zijn die dan meteen Belg? Of krijgen zij een verblijfsvergunning?

En wat met mensen die geen verblijfsvergunning hebben voor België? Kunnen zij worden opgesloten en teruggestuurd naar hun land van herkomst? Welke rechten hebben zij? Hoeveel vreemdelingen wonen er eigenlijk in België en hoeveel komen er elk jaar bij? Hoeveel mensen vragen asiel in België en hoeveel mensen krijgen effectief de bescherming die ze vragen? En wat gebeurt er met de mensen die een negatieve beslissing krijgen?

Vanuit hun dagelijkse praktijk beantwoorden de auteurs, allen specialisten vreemdelingenrecht, de hierboven gestelde vragen.

Inhoudsopgave

Vaktermen, rechtsbegrippen, afkortingen (p. 15)

1. Algemene principes in het vreemdelingenrecht (p. 27)

2. Nationaliteit (p. 37)

3. Toegang en kort verblijf (p. 51)

4. Unieburgers (p. 57)

5. Langdurig ingezetenen (p. 61)

6. Internationale bescherming (p. 67)

7. Minderjarige vreemdelingen (p. 91)

8. Huwen / samenwonen / kinderen (p. 99)

9. Gezinshereniging (p. 113)

10. Studeren (p. 125)

11. Werken (p. 133)

12. Regularisatie (p. 147)

13. Humanitaire visa (p. 157)

14. Einde van het verblijfsrecht (p. 161)

15. Rechtsmiddelen (p. 165)

16. Detentie (p. 175)

17. Terugkeer (p. 183)

18. Juridische bijstand (p. 189)

19. Sociale rechten (p. 195)

20. Hulp aan vreemdelingen (p. 209)

21. Cijfers (p. 213)

Bibliografie (p. 225)

Ook interessant voor u: