Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken (?)

Dit boek bevat een grondige analyse van de hervormingen die het Verdrag van Lissabon brengt, evalueert het Verdrag vanuit een democratie- en legitimiteitsperspectief en blikt vooruit naar de vorm die de Unie in de toekomst zou kunnen aannemen.
Editor(s):
Johan Meeusen, Gert Straetmans, Anne-Marie Van den Bossche
Reeks:
Studies Europees Recht UA
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2008 | xii + 114 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050958486

Inhoud

Op 13 december 2007 ondertekenden de 27 lidstaten van de Europese Unie het Verdrag van Lissabon. Het Verdrag wijzigt de bestaande Europese Verdragen en beoogt de doeltreffendheid en de democratische legitimiteit van de Unie te versterken alsook haar optreden meer samenhang te geven. Aldus zou, na de negatieve Franse en Nederlandse referenda over de Europese Grondwet, een institutionele impasse worden vermeden op een ogenblik dat de Unie wordt geconfronteerd met tal van politieke en economische uitdagingen.
Ook al is het Verdrag van Lissabon intussen door de overgrote meerderheid van de lidstaten geratificeerd, toch bestaan na het negatieve Ierse referendum van 12 juni 2008 grote twijfels over zijn toekomst. De nauwkeurige analyse van de nieuwe verdragstekst blijft echter belangrijk, aangezien die, hoe dan ook, de basisprincipes van de toekomstige institutionele structuur van de Unie uitdraagt.
Dit boek bevat een grondige analyse van de hervormingen die het Verdrag van Lissabon brengt, evalueert het Verdrag vanuit een democratie- en legitimiteitsperspectief en blikt vooruit naar de vorm die de Unie in de toekomst zou kunnen aannemen. Aldus wordt duidelijk gemaakt wat de inzet is van de beoogde hervormingen op een scharniermoment in het Europese integratieproces.

Het boek “Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken (?)” vormt het vierde deel in de reeks Studies Europees Recht Universiteit Antwerpen.“Het is dan ook onmisbare literatuur voor iedereen die op de hoogte wenst te blijven van de belangrijkste Europese evoluties of die met kennis van zaken wil praten over een ‘Europese President’.
In Journaal Vreemdelingenrecht, maart 2010

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

HET VERDRAG VAN LISSABON: HET EINDE VAN DE INSTITUTIONELE VERVELING. VOOR (HOE)LANG (?) (p. 1)

RECHTSBESCHERMING IN DE HERVORMDE EUROPESE UNIE (p. 43)

FLEXIBILITEIT IN HET VERDRAG VAN LISSABON (p. 57)

DEMOCRATIE EN LEGITIMITEIT IN DE EUROPESE UNIE EEN EVALUATIE VAN HET VERDRAG VAN LISSABON (p. 77)

DE EUROPESE RECHTSGEMEENSCHAP VAN BURGERS (p. 95)

Over de reeks

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

Meer over deze reeks