Het statuut van de ziekenhuisarts

In dit boek wordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en verklaard in al zijn juridische finesses. Naast de bespreking van de verschillende individuele rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging in het ziekenhuis uitvoerig aan bod.
Auteur(s):
Filip Dewallens
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
15
boek | verschenen | 1e editie
november 2015 | xxvi + 608 blz.

Hardback
€ 115,50 € 165,-


ISBN 9789400006867


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Artsen zijn al eeuwen werkzaam in gezondheidsinstellingen. Nochtans kregen zij pas in 1986 een eigen statuut. In dit boek wordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en verklaard in al zijn juridische finesses. Naast de bespreking van de verschillende individuele rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging in het ziekenhuis uitvoerig aan bod. Het statuut van de medische raad, de hoofdarts en de arts-diensthoofd wordt kritisch doorgelicht en er worden voorstellen gedaan om de doelmatigheid van hun optreden te verbeteren. De controverse wordt daarbij niet geschuwd. De lezer krijgt na de analyse wel steeds een synthese aangereikt met creatieve oplossingen. Die oplossingen zijn meteen bruikbaar in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Maar er wordt ook vooruit gedacht. De ziekenhuiswereld is sinds 1986 onherkenbaar veranderd en die verandering is nu nog in een versnelling geraakt. Daarom worden meteen ook voorstellen gedaan om de positie van de ziekenhuisarts aan de wijzigende context aan te passen en het statuut van de ziekenhuisarts klaar te maken voor de toekomst.


‘Veel van de analyses en vaststellingen in dit boek zijn verrassend. Naast de diepgaande juridische analyses worden er meteen bruikbare aanbevelingen gedaan voor het beleid. Dat die aanbevelingen zo bruikbaar zijn, komt natuurlijk door de jarenlange ervaring van Filip Dewallens als advocaat, wetenschapper en adviseur van tal van onze ziekenhuizen en medische raden. Het is fundamenteel onderzoek dat hij meteen ook omgezet heeft in toepasbare beleidsaanbevelingen die zeker verdienen om in overweging te worden genomen bij de verdere uitwerking van het beleid […]. Door deze studie over het statuut van de ziekenhuisarts beschikken we nu over een grondige analyse die stakeholders en beleidsmakers de komende jaren kan en zal inspireren.’
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

‘Filip Dewallens is erin geslaagd een bijzonder leesbaar boek af te leveren.Het is een werk dat thuishoort in de bibliotheek van iedereen die zich van ver of dichtbij met ziekenhuiswerking bezig houdt, i.c. leden van medische raden, ziekenhuisartsen, directies en raden van bestuur. Ook de toekomstvisie op de huidige knelpunten in de wetgeving wordt doordacht en overzichtelijk overgebracht. […] De kritische juridische analyse na het verrichte onderzoek wordt omgezet in toepasbare beleidsaanbevelingen, die daarbij botsen op oude statische regels en de klassieke
ziekenhuisstructuren. Dit werk met visie moet veel politieke aandacht en maatschappelijke bekommernis genereren. Een aanbod van nieuwe kansen en nieuwe vragen over de niet meer aan deze tijd (de huidige ziekenhuisconcepten) aangepaste rechtsregels. Hopelijk worden deze kansen door de decisionmakers met beide handen gegrepen. Dit boek vormt een zeer waardevolle en accurate bron van informatie.’
Lieven Wostyn in Tijdschrift voor gezondheidsrecht


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Het juridische kader (p. 9)

Hoofdstuk II. De financiële rechtspositie van de ziekenhuisarts (p. 319)

Hoofdstuk III. Ziekenhuisartsen in ziekenhuisorganen (p. 359)

Hoofdstuk IV. De beëindiging van de rechtsverhouding met de ziekenhuisarts (p. 465)

Hoofdstuk V. Recapitulatie, stellingen en aanbevelingen (p. 521)

Bibliografie (p. 547)

Trefwoordenregister (p. 569)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 547)
Trefwoordenregister (p. 569)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: