Het recht op informatie en toestemming van de patiënt

Dit boek biedt de lezer een grondige analyse van het recht op informatie en toestemming van de patiënt, waarbij zowel de invulling van deze rechten als de aansprakelijkheid van de arts bij schending ervan aan bod komen.

Het boek biedt tal van nieuwe inzichten over een van de belangrijkste topics van het medisch (aansprakelijkheids)recht. Voor elke praktijkjurist een onmisbaar instrument, aangezien het geen enkel onderwerp onbesproken laat en talrijke voorbeelden uit binnen- en buitenlandse rechtspraak bevat.
Auteur(s):
Elisabeth Verjans
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
19
boek | verschenen | 1e editie
juni 2019 | xxxii + 1224 blz.

Hardback
€ 341,-


ISBN 9789400010642


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek biedt de lezer een grondige analyse van het recht op informatie en toestemming van de patiënt, waarbij zowel de invulling van deze rechten als de aansprakelijkheid van de arts bij schending ervan aan bod komen. De auteur gaat enerzijds in op klassieke topics, zoals de inhoud van de risico-informatie, de inbedding van de toestemming in het medisch contract en de bewijslastverdeling. Anderzijds komen diverse nieuwe issues aan bod, waaronder het recht op informatie over fouten, over nieuwe risico’s en over artsgebonden aspecten en de mogelijke aanwezigheid van morele schade. Dit boek is een must-have voor elke jurist die met dit onderwerp in aanraking komt. Het biedt tal van nieuwe inzichten over een van de belangrijkste topics van het medisch (aansprakelijkheids)recht. Voor de praktijkjurist vormt dit werk een onmisbaar instrument, aangezien het geen enkel onderwerp onbesproken laat en talrijke voorbeelden uit binnen- en buitenlandse rechtspraak bevat.

Inhoudsopgave

Deel I. Inleidend deel

Deel I. Inleidend deel (p. 1)

Deel II. Feiteiljk en juridisch kader van het recht op informatie en toestemming

Hoofdstuk I. Begrippenkader (p. 15)

Hoofdstuk II. Ontstaan en evolutie van het recht op informatie en toestemming (p. 29)

Hoofdstuk III. Recht op informatie en toestemming in de praktijk (p. 63)

Hoofdstuk IV. Grondslagen van het recht op informatie en toestemming (p. 73)

Hoofdstuk V. Tussenbesluit bij Deel II (p. 87)

Deel III. Invulling van het recht op informatie en toestemming

Hoofdstuk I. Inhoud van het recht op informatie (p. 89)

Hoofdstuk II. Modaliteiten van het recht op informatie (p. 395)

Hoofdstuk III. Recht op toestemming (p. 513)

Deel IV. Aansprakelijkheid wegens de schending van het recht op informatie en toestemming

Hoofdstuk I. Aard van de aansprakelijkheid (p. 677)

Hoofdstuk II. Bewijsrisico met betrekking tot de tekortkoming aan de informatie- en toestemmingsplicht (p. 707)

Hoofdstuk III. Bewijs van de fout (p. 819)

Hoofdstuk IV. Bewijs van schade en van een oorzakelijk verband tussen fout en schade (p. 949)

Deel V. Algemeen besluit

Deel V. Algemeen besluit (p. 1153)

Bibliografie (p. 1177)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks