Het personen- en familierecht (zesde editie)

Deze nieuwe zesde editie bespreekt als eerste en (voorlopig) enige het personen- en familierecht zoals het – behoudens verdere wijzigingen – van toepassing zal zijn op 1 april 2019.

De stof is systematisch bijgewerkt tot 1 oktober 2018. De auteur heeft verder ook bepaalde recentere rechtspraak verwerkt en, vooral, alle wetgeving die na nog in 2018 is goedgekeurd, tot en met de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake justitie, die op 31 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

Auteur(s):
Frederik Swennen
boek | verschenen | 6e editie
februari 2019 | xxx + 586 blz.

Paperback
€ 94,50 € 135,-


ISBN 9789400010406


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-

Inhoud

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale betrekkingen.

Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in ruimer geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Wat is personen- en familierecht? (p. 1)

Frederik Swennen

Personenrecht

Hoofdstuk 2. Personen (p. 37)

Hoofdstuk 3. Identiteit (p. 65)

Hoofdstuk 4. Belgen en vreemdelingen (p. 115)

Hoofdstuk 5. Onbekwamen en onder bewind gestelden (p. 149)

Hoofdstuk 6. Minderjarigen (p. 159)

Hoofdstuk 7. Meerderjarige beschermde personen (p. 185)

Hoofdstuk 8. Geesteszieken (p. 237)

Familierecht

Hoofdstuk 9. Families (p. 251)

Hoofdstuk 10. Echtgenoten (p. 265)

Hoofdstuk 11. Wettelijke samenwoners (p. 369)

Hoofdstuk 12. Feitelijke samenwoners (p. 381)

Hoofdstuk 13. Ouders (p. 389)

Hoofdstuk 14. Opvoeders (p. 503)

Hoofdstuk 15. Verwanten (p. 563)

Ook interessant voor u: