Het nieuwe goederenrecht

In dit werk ontsluiten de auteurs, vooraanstaande academici en praktijkjuristen, de hoofdthema’s van het nieuwe goederenrecht. Dit boek is het resultaat van een vruchtbaar interuniversitair initiatief dat aanleiding gaf tot verschillende studiedagen in nauwe samenwerking met de Franstalige collega’s in het “droit des biens”.

Editor(s):
Vincent Sagaert, Joke Baeck, Nicolas Carette, Pascale Lecocq, Mathieu Muylle, Annelies Wylleman
Reeks:
Property Law Series
Volume:
11
boek | verschenen | 1e editie
februari 2021 | xxii + 534 blz.

Hardback
€ 143,-


ISBN 9789400011953


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Op 1 september 2021 nemen wij voorgoed afscheid van Boek II van het Burgerlijk Wetboek. In de plaats hiervan treedt Boek 3 “Goederen” van het nieuw BW in werking.
In het nieuwe Boek 3 komen de doelstellingen van de hercodificatie voortreffelijk tot hun recht. Het geheel van het goederenrecht wordt gemoderniseerd, geharmoniseerd en geordend in een overzichtelijke structuur. Zo werden delen van de Hypotheekwet en diverse andere wetten zoals die over het opstalrecht en het recht van erfpacht geïntegreerd in het nieuwe wetboek en werd de hele problematiek van de relaties van nabuurschap (burenhinder, mandeligheid, afstand, erfdienstbaarheden) samengebracht in een afzonderlijk onderdeel “Burenrecht”.
De nieuwe structuur is helder en doordacht en het aantal wetsartikelen werd verminderd. Dit alles zonder de band met het verleden door te knippen of afbreuk te doen aan de continuïteit met het wetboek van 1804 en daardoor ook met de bronnen uit een nog verder verleden.

In dit werk ontsluiten de auteurs, vooraanstaande academici en praktijkjuristen, de hoofdthema’s van het nieuwe goederenrecht. Dit boek is het resultaat van een vruchtbaar interuniversitair initiatief dat aanleiding gaf tot verschillende studiedagen in nauwe samenwerking met de Franstalige collega’s in het “droit des biens”.

Inhoudsopgave

Het nieuwe goederenrecht: totstandkoming, krachtlijnen en overgangsrecht (p. 1)

Vincent Sagaert, Pascale Lecocq

Algemene regels inzake het voorwerp van zakelijke rechten (p. 29)

Joke Baeck

Onderscheid tussen roerende en onroerende goederen (p. 51)

Ann Apers

Juridisch statuut van het dier (art. 3.38-3.39 BW) (p. 77)

Johan Van de Voorde

Openbaar domein (p. 101)

Kwalitatieve verbintenissen (p. 137)

Siel Demeyere

Bezit en verkrijgende verjaring (p. 163)

Johan Van de Voorde

Onroerende publiciteit (p. 203)

Benjamin Verheye

Eigendom (p. 249)

Dorothy Gruyaert

Mede-eigendom (p. 287)

Ruud Jansen

Burenhinder (p. 329)

Bart Van Baeveghem

Gemene afsluiting (p. 357)

Ruud Jansen

Erfdienstbaarheden (p. 373)

Koen Swinnen

Vruchtgebruik (p. 411)

Annelies Wylleman

Erfpacht (p. 443)

Opstalrecht (p. 489)

Nicolas Carette

Concordantietabel (p. 521)

Vincent Sagaert, Pascale Lecocq

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks