Het nieuwe bewijsrecht

Experten analyseren het nieuwe bewijsrecht grondig en kritisch en maken een vergelijking tussen het oude en het huidige bewijsrecht doorheen verschillende rechtstakken. Met bijdragen over de krachtlijnen en de nieuwigheden, de gevolgen voor aansprakelijkheidsprocedures; het bewijs in verzekeringsgeschillen; het ondernemingsbewijsrecht in relatie tot het vernieuwde ondernemingsbegrip.

Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
15
boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | viii + 136 blz.

Paperback
€ 32,90 € 47,-


ISBN 9789400011182


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze nieuwe ALLIC-uitgave focust op Boek 8 ‘Bewijs’ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Dit Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in.

Experten analyseren het nieuwe bewijsrecht grondig en kritisch en maken een vergelijking
tussen het oude en het nieuwe bewijsrecht doorheen verschillende rechtstakken.

Allereerst worden de krachtlijnen van het nieuwe bewijsrecht uitgetekend evenals de
verschilpunten met het bewijsrecht van het oud BW. Nadien wordt aandacht besteed aan
het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht.

Verder wordt een kritische analyse gemaakt van het bewijs in het verzekeringsrecht.
Vervolgens wordt het bewijs in het ondernemingsrecht uit de doeken gedaan.
Tot slot wordt stilgestaan bij de doelstellingen, de filosofie en de meerwaarde van het
nieuwe bewijsrecht.

Dit werk bevat volgende bijdragen:
De krachtlijnen van het nieuwe burgerlijke bewijsrecht
Beatrix Vanlerberghe

Het nieuwe bewijsrecht – Gevolgen voor aansprakelijkheidsprocedures
Wannes Vandenbussche .

Bewijs in verzekeringsgeschillen: algemeen kader en toepassing boek 8 nieuw BW
Glenn Heirman

Het ondernemingsbewijsrecht in relatie tot het vernieuwde ondernemingsbegrip
Niels Appermont

Omnia mutatur, nihil interit. Beschouwingen over Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek
Benoît Allemeersch

Inhoudsopgave

De krachtlijnen van het nieuwe burgerlijke bewijsrecht (p. 1)

Beatrix Vanlerberghe

Het nieuwe bewijsrecht: gevolgen voor aansprakelijkheidsprocedures (p. 35)

Wannes Vandenbussche

Bewijs in verzekeringsgeschillen: algemeen kader en toepassing Boek 8 nieuw BW (p. 63)

Het ondernemingsbewijsrecht in relatie tot het vernieuwde ondernemingsbegrip (p. 83)

Omnia mutatur, nihil interit. Beschouwingen over Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek (p. 121)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: