Het Misdrijf & fiscale fraude

Dit werk gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht. De constitutieve elementen van de fiscale misdrijven worden ontleed en er wordt stil gestaan bij de vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk, met aandacht voor de bijzonderheden over de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten, en de samenwerking tussen deze diensten.
De auteur staat ook stil bij verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd: bendevorming, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

Auteur(s):
Francis Desterbeck
Reeks:
Het Misdrijf &
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
juni 2021 | x + 130 blz.

Paperback
€ 74,-


ISBN 9789400013759


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 28,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht wordt door praktijkmensen vaak met enige terughoudendheid benaderd. Het zou een nodeloos moeilijk en ingewikkeld stuk bijzonder strafrecht zijn.
Dit werk gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, zonder zich te verliezen in algemene en vage theorieën. De constitutieve elementen van de fiscale misdrijven worden ontleed en er wordt stil gestaan bij de vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk. Hierbij horen uiteraard bijzonderheden over de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten, en de samenwerking tussen deze diensten.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd: bendevorming, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

De recente evolutie in rechtsleer en rechtspraak noopten de auteur tot een bijgewerkte uitgave van zijn gekende werk. Er wordt onder meer ingegaan op de vraag of en in welke mate gegevens uit een strafdossier de basis kunnen vormen voor een taxatie, ook al werden ze vanuit strafrechtelijk oogpunt op een onrechtmatige manier verkregen. Nieuw is ook dat ingegaan wordt op de huidige stand van de regularisatiewetgeving en dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de verhouding tussen en gerecht en de administratie op fiscaal en sociaal gebied. Op politiek gebied gaan immers stemmen op om de strafrechtelijke vervolging in sociale en fiscale zaken beter op elkaar af te stemmen en het ‘Charter van de belastingplichtige’ aan te passen.

Deze tweede bijgewerkte editie houdt rekening met een aantal nieuwe ontwikkelingen sedert de eerste editie (samenloop valsheid in geschriften – witwassen -regularisatie (nieuwe rechtspraak); nieuwe inzichten inzake ‘una via’-overleg,…

Francis Desterbeck was eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent en voorzitter van ivzw centrum voor de studie van het Europees Strafrecht.


Dit werk verschijnt in de reeks Het Misdrijf &. Bij intekening op de reeks Het Misdrijf & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd.

Inhoudsopgave

Voorwoord (p. 1)

Inleiding – Het una via-probleem (p. 3)

Deel I. Strafrecht

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen (p. 11)

Hoofdstuk 2. De misdrijven (p. 29)

Deel II. Strafprocesrechtelijke aspecten

Inleiding. Het bewijs in strafzaken en het bewijs in fiscale zaken (p. 75)

Hoofdstuk 1. De fiscale vordering voor de strafrechter (p. 80)

Hoofdstuk 2. De schorsing van de verjaring (p. 85)

Hoofdstuk 3. Het onderzoek naar en de vervolging van fiscale misdrijven (p. 87)

Hoofdstuk 4. De (verruimde) minnelijke schikking (p. 119)

Besluit (p. 125)

Trefwoordenregister (p. 127)

Over de reeks

Het Misdrijf &

Bij intekening op de reeks Het Misdrijf & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Eerder verschenen in deze reeks:
- Het Misdrijf & Forensisch bewijs (Steven Van Overbeke)
- Het Misdrijf & Fiscale fraude (Francis Desterbeck)

Deze werken vindt u nog terug op de website van Larcier.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: