Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Laureaat tweejaarlijkse prijs A. Prims voor het gezondheidsrecht 2019

Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd.

Naar aanleiding van zijn nieuwe uitgave Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid vroegen we auteur Wannes Buelens om een bijkomende toelichting bij het Fonds Medische Ongevallen, dat bijna zes jaar geleden werd opgericht om slachtoffers van medische ongevallen bij te staan en te vergoeden. Lees hier de volledige bijdrage.

Auteur(s):
Wannes Buelens
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
18
boek | verschenen | 1e editie
maart 2019 | xxvi + 552 blz.

Hardback
€ 168,-


ISBN 9789400003828


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

“Zijn onderzoek is nu uitgemond in een prachtig doctoraat, rijk gedocumenteerd, waarin hij haarscherp en ongezien grondig de toepassingsvoorwaarden van de MOZA ontleedt. Het boek bevindt zich op de grens tussen het aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht, altijd vruchtbaar om twee rechtstakken met elkaar te combineren.”
Prof. dr. Thierry Vansweevelt, Universiteit Antwerpen

Na een lange lijdensweg voerde de Belgische wetgever met de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg een alternatief vergoedingssysteem in voor slachtoffers van medische ongevallen, de zgn. Wet Medische Ongevallen. Naast een kosteloze en (ver)eenvoudig(d)e procedure om een schadevergoeding te krijgen ter vergoeding van de schade als gevolg van een medisch ongeval, voerde deze wet ook vier alternatieve vergoedingscriteria in op grond waarvan slachtoffers van een medisch ongeval (en hun na(ast)bestaanden) een vergoeding kunnen krijgen van het Fonds voor Medische Ongevallen.

Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener, wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd – er wordt o.m. vergeleken met de vergoedingsvoorwaarden in de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland en Frankrijk – en er worden verschillende aanbevelingen ter verbetering gedaan.

Het boek bevat ook verwijzingen naar talloze (ongepubliceerde) uitspraken van het FMO en de Belgische hoven en rechtbanken, waarbij de relevante passage telkens in de voetnoot wordt geciteerd.

Dit boek is een must voor iedereen die in aanraking komt met de Wet Medische Ongevallen, en zich wil verdiepen in de mogelijkheden die de vergoedingsvoorwaarden van deze wet al dan niet te bieden hebben.

Inhoudsopgave

Deel I. Inleiding

Hoofdstuk I. Een alternatief vergoedingssysteem (p. 1)

Hoofdstuk II. Afbakening en opzet van het onderzoek, onderzoeksmethode en structuur van het onderzoek (p. 27)

Deel II. Het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen

Het toepassingsgebied van de WMO (p. 37)

Hoofdstuk I. Materieel toepassingsgebied (p. 41)

Hoofdstuk II. Personeel toepassingsgebied (p. 101)

Hoofdstuk III. Territoriaal toepassingsgebied (p. 103)

Hoofdstuk IV. Temporeel toepassingsgebied (p. 105)

Hoofdstuk V. Besluit (p. 107)

Deel III. De vergoedingsvoorwaarden

De vergoedingsvoorwaarden (p. 111)

Hoofdstuk I. Het medisch ongeval met aansprakelijkheid (p. 117)

Hoofdstuk II. Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (p. 127)

Hoofdstuk III. Ernst van de schade (p. 395)

Deel IV. De omvang van de schadevergoeding

De omvang van de schadevergoeding (p. 439)

Hoofdstuk I. Vergoeding overeenkomstig het gemene recht (p. 443)

Hoofdstuk II. Cumul met andere vergoedingen en uitkeringen (p. 451)

Hoofdstuk III. Naar een beperkte(re) schadevergoeding? (p. 461)

Hoofdstuk IV. Besluit (p. 465)

Deel V. Algemeen besluit

Deel V. Algemeen besluit (p. 467)

Selectieve bibliografie (p. 507)

Trefwoordenregister (p. 547)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks